MENI
24.5.2023.

Заказана 5. сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

Предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине др Никола Шпирић сазвао је 5. сједницу Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за сриједу, 31. мај 2023. годинеса почетком у 11 часова.

За сједницу је предложен сљедећи дневни ред:     

У складу с чланом 155. Пословника, на почетку сједнице, а прије расправе о дневном реду, делегатима ће бити омогућено постављање питања у усменој форми.

 1. Усвајање Записника са 4. сједнице Дома народа Парламентарне скупштине БиХ;
 2. Годишњи консолидовани извјештај интерне ревизије за 2021. годину, подносилац:Министарство финансија и трезора БиХ, број: 01,02-16-1-656/23 од 16. 03.2023;
 3. Годишњи консолидовани извјештај о систему финансијског управљања и контроле у инситуцијама Босне и Херцеговине за 2021. годину, подносилац: Министарство финансија и трезора БиХ, број:01,02-16-1-657/23 од 16. 03.2023;
 4. Извјештај Канцеларијеза ревизију институција БиХ о извршеној ревизији учинка о теми:“Активности институција БиХ на осигурању основних претпоставки за кибернетичку безбједност“, број: 02/3-16-10-2128/22 од 20.12.2022;
 5. Извјештај о раду парламентарног војног повјереника БиХ за 2022. годину, број: 05/3-37-4-192/23 од 25. 01.2023;
 6. Извјештај о раду Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ за 2022. годину, број: 05/2-50-15-240/23 од 30. 01.2023;
 7. Извјештај о раду Независног одбора као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине за 2022. годину, број: 01,02-50-15-248/23 од 31. 01. 2023, и План рада Независног одбора као независног тијела полицијске структуре БиХ за 2023. годину, број: 05/1-50-15-2091/22 од 15.12.2022;
 8. Извјештај о раду и Финансијски извјештај Агенције за поштански саобраћај БиХ за2022. годину, број: 01,02-50-18-659/23 од 16. 03.2023;
 9. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију за 2022. годину, број: 01,02-50-18-729/23 од 27. 03.2023;
 10. Информација Министарства одбране БиХ о упућивању припадника Оружаних снага Босне и Херцеговине у хуманитарну операцију након земљотреса у Републици Турској, акт број: 01,02-03-475/23 од 23. 02.2023;
 11. Приједлог одлуке о именовању чланова Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање између Парламентарне скупштине БиХ и Европског парламента, предлагач: Заједнички колегијумоба дома Парламентарне скупштине БиХ, број: 01,02-34-1-930/23 од 18. 04.2023;
 12. Приједлог одлуке о именовању чланова интерпарламентарних група пријатељства Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за билатералну сарадњу сапарламентарним тијелима других земаља, предлагач: Заједнички колегијумоба дома Парламентарне скупштине БиХ, број: 01,02-34-1-480-2/23 од 18. 04.2023;
 13. Приједлог одлуке о допунама Одлуке о именовању чланова парламентарних делегација, предлагач: Заједнички колегијумоба дома Парламентарне скупштине БиХ, број: 01,02-34-1-929/23 од 18. 04.2023;
 14. Делегатска иницијатива Златка Милетића, број: 02-50-6-824/23 од 06.04.2023;
 15. Обавјештење Агенције за развој виског образовања и обезбјеђење квалитета БиХ о достављању оставке Сањина Кодрића на мјесто члана Управног одбора Агенције, број: 01,02,03-34-7-1508/22 од 13.09.2022.;
 16. Давање сагласности за ратификацију Уговора гранту (Лука Брчко) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој, који се односи на инвестициони грант од Европског заједничког фонда за Западни Балкан, број: 01,02-21-1-898/23 од 14. 04. 2023;
 17. Давање сагласности за ратификацију Протокола о измјенама и допунама Споразума о слободној трговини између држава Европског удружења слободне трговине (ЕФТА) и Босне и Херцеговине, укључујући протоколе о измјенама и допунама пратећих билатералних споразума о пољопривреди са Швајцарском Конфедерацијом, укључујући Лихтенштајн, Краљевином Норвешком и Исландом, број: 01,02-21-1-655/23 од 16. 03. 2023;
 18. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Краљевине Бахреин о услугама у ваздушном превозу,  број: 01,02-21-1-681/23 од 17. 03. 2023;
 19. Одлукао измјени Одлуке о давању сагласности за ратификацију Споразума размјеном нота између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Јапана о јапанској бесповратној помоћи у износу од пет стотина милиона јапанских јена, број: 01,02-21-1-760/23, веза: 01,02-21-1-1640/21 од 29. 03. 2023. (крај)

 


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу