MENI
2.6.2023.

Zamjenici predsjedatelja Zajedničkog povjerenstva za europske integracije PSBiH Miroslav Vujičić i Dženan Đonlagić razgovarali sa zastupnikom u Nacionalnom vijeću Republike Austrije

Zamjenici predsjedatelja Zajedničkog povjerenstva za europske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Miroslav Vujičić i Dženan Đonlagić razgovarali su danas u Sarajevu sa zastupnikom u Nacionalnom vijeću Republike Austrije dr. Helmutom Brandstätterom, koji boravi u višednevnom radnom posjetu našoj zemlji.

Zastupnik Brandstätter snažno je podržao europski put Bosne i Hercegovine, prenoseći stav svih zastupnika austrijskog Parlamenta i Vlade Austrije da Europska unija ne može biti kompletna bez integracije svih zemalja regije Zapadnog Balkana. Gost iz Austrije interesirao se za dinamiku procesa europskih integracija i usvajanja europskih zakona, kao i za mogućnost uspostavljanja jedinstvenog tržišta u BiH, po ugledu na države članice Europske unije.

Ističući da su Austrija i BiH dvije prijateljske zemlje između kojih nema otvorenih pitanja, članovi rukovodstva Zajedničkog povjerenstva za europske integracije PSBiH izrazili su zahvalnost Austriji za punu političku potporu koju je pružila BiH u procesu europskih integracija, kako na bilateralnom planu tako i u institucijama Europske unije. Pozdravili su snažno ekonomsko partnerstvo između Austrije i BiH, naglašavajući činjenicu da BiH bilježi suficit u vanjskotrgovinskoj razmjeni dvaju zemalja, kao i to da je riječ o državi koja najviše investira u BiH, posebno u bankarskom sektoru. Istakli su i važnu ulogu koju Austrija ima kroz sudjelovanje kontingenta njihovih vojnika u misiji Altea.

Vujičić i Džonlagić upoznali su gosta iz Austrije sa aktualnom političkom situacijom u BiH, ističući činjenicu da sve vodeće političke stranke imaju visok stupanj konsenzusa oko europskog puta BiH. Takvu situaciju, rekli su, treba iskoristiti kako bi se maksimalno ubrzao proces europskih integracija, te su, s tim u svezi, zatražili i potporu Austrije i svih drugih članica Europske unije.

Na sastanku je zajednički pozdravljena uloga dijaspore iz BiH u jačanju bilateralnih odnosa dvaju zemalja. Ukazano je i na značaj uloge mladih u procesu europskih integracije BiH. S tim u svezi, bilo je riječi i o mogućnostima da mladi iz cijele BiH sudjeluju u realizaciji projekata pod okriljem Europske unije.

Razgovaralo se i o jačanju međuparlamentarne suradnje, kroz razgovore sa pododborom Nacionalnog vijeća Austrije za Europsku uniju, kao i suradnje sa zastupnicima Europskog parlamenta. Najavljeno je da će krajem lipnja ove godine članovi Zajedničkog povjerenstva za europske integracije PSBiH poduzeti radni posjet Europskom parlamentu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću