MENI
20.12.2016.

U Parlamentarnoj skupštini BiH održana Konferencija o Javnom RTV sustavu BiH

U organizaciji Udruge „BH novinari“ i Povjerenstva za promet i veza Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), te uz potporu Vijeća Europe, danas je u zgradi PSBiH održana Konferencija o načinima osiguravanja održivog sustava financiranja Javnog RTV sustava BiH, kao i o omogućavanju profesionalnog izvještavanja i rada tri javna emitera u interesu javnosti u BiH.

Konferenciju su svojim uvodnim izlaganjima otvorili predsjedatelj Povjerenstva za promet i veze Zastupničkog doma PSBiH Momčilo Novaković, šefica Odjela za provođenje aktivnosti Vijeća Europe u oblasti medija i interneta Lejla Dervišagić, politička savjetnica specijalnog predstavnika Europske unije (EU) i šefa Izaslasntva EU u BiH Jasna Jelisić i predsjednik Udruge „BH novinari“ Marko Divković.

Nakon razmjene stavova i rasprave u svezi sa opstankom Javnog RTV sustava BiH, kao i o postojećim financijskim problemima javnih servisa i načinima osiguravanja održivog i učinkovitog sustava naplate RTV pristojbe, u kojoj su sudjelovali i zamjenici predsjedatelja Povjerenstva za promet i veze Zastupničkog doma PSBiH Nikola Lovrinović i Hanka Vajzović, kao i predstavnici Upravnog odbora Javnog RTV sustava i upravnih odbora javnih servisa, zaključeno je da postoji potreba uspostavljanja izravnijih odnosa između javnih servisa i građana s ciljem učinkovitijeg ubiranja RTV pristojbe. S tim u svezi, na Konferenciji je, kao provodivo prijelazno rješenje, prepoznat model ubiranja RTV pristojbe putem računa za električnu energiju, te je članovima Upravnog odbora RTV sustava, kao i čelnim ljudima tri javna emitera sugerirano da obave razgovore sa odgovornim osobama u tri elektroprivrede s ciljem sklapanja ugovora o prikupljanju RTV pristojbe.

Od parlamenata na svim razinama vlasti sudionici Konferencije zatražili su da se stvore zakonske pretpostavke za uspješno ubiranje RTV pristojbe, uključujući i sankcije za građane koji ne izmiruju ovu obvezu.

Sudionici Konferencije također su od Vijeća ministara BiH zatražili da hitno financijski intervenira i izmiri dio dugova prema Europskoj radio – difuznoj uniji (EBU) kako bi se izbjegla mogućnost da BHRT bude isključena iz članstva ove međunarodne organizacije.

Sudionici Konferencije raspravljali su i o načinima osiguranja političke neovisnosti tri javna emitera, njihovoj profesionalnosti i posvećenosti javnom interesu, kao i o transparentnom poslovanju i javnoj odgovornosti kao ključnom elementu djelovanja javnih servisa.

S tim u svezi naglašeno je da vlasti u BiH na svim razinama trebaju predano raditi na ispunjavanju preporuka Vijeća Europe o osiguranju institucionalne autonomije i uređivačke neovisnosti javnih emitera u BiH, kao i na ispunjavanju preporuka iz Izvješća Europske komisije o BiH za 2016. godinu u svezi sa završetkom reforme Javnog RTV sustava, osiguranjem političke neutralnosti upravnih odbora i stabilnog financiranja javnih servisa u BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću