MENI

Izaslanstvo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran (PAUfM)

PREDSJEDATELJ: Petković, Milan
PRVA ZAMJENICA PREDSJEDATELJA: Dervišević, Rejhana
ČLANOVI: Mašović, Amor
KONTAKT

 

Nadležnosti

Unija za Mediteran
Union for the Mediterranean (UfM)


Unija za Mediteran osnovana je 13. srpnja 2008. godine u Parizu, gdje su se, na inicijativu tadašnjeg predsjednika Francuske Nicolasa Sarkozyja, okupili predstavnici 43 zemlje, među kojima i najviši predstavnici Bosne i Hercegovine, koji su potpisali Parišku deklaraciju, osnivački akt ove međunarodne organizacije. 

Ovaj multilateralni projekt, koji predstavlja okvir za uspostavu i jačanje suradnje zemalja Europske unije i zemalja koje izlaze na Sredozemno more, danas čini 28 država članica Europske unije, 11 zemalja Bliskog istoka i sjeverne Afrike, te Monako i tri balkanske i mediteranske zemlje – Bosna i Hercegovina, Albanija i Crna Gora.

Unija za Mediteran razvila se iz euromediteranskog partnerstva poznatijeg kao „Proces iz Barcelone“, koji je službeno uspostavljen 1995. godine u Barceloni na prvoj euromediteranskoj konferenciji na razini šefova diplomacije. Deklaracijom iz Barcelone utvrđena su tri glavna cilja ovoga partnerstva: zajedničko djelovanje u interesu mira i stabilnosti jačanjem dijaloga o političkim i sigurnosnim pitanjima; izgradnja prostora zajedničkog prosperiteta kroz ekonomsko i financijsko partnerstvo i uspostava prostora slobodne trgovine, te zbližavanje među ljudima putem programa društvenog, kulturnog i humanitarnog partnerstva.


Parlamentarna skupština Unije za Mediteran (PAUfM)
Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean (PAUfM)


Parlamentarna skupština Unije za Mediteran (PAUfM) je parlamentarna institucija uspostavljena u skladu s Deklaracijom iz Barcelone i ima 280 članova. Iz država članica Europske unije (EU) delegiraju se 132 člana, po dva člana dolaze iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Monaka i Crne Gore (ukupno 8), 130 članova iz parlamenata deset osnivačkih mediteranskih partnera i 10 članova iz Parlamenta Mauretanije. Prema Deklaraciji iz Barcelone, PAUfM usmjeren je na tri temeljna područja: političko i sigurnosno partnerstvo; ekonomsko i financijsko; društveno i kulturno partnerstvo. Osnovni cilj rada PAUfM-a je razvijati suradnju na političkoj, ekonomskoj i kulturnoj razini između Europske unije i zemalja istočnog i južnog Mediterana. U sklopu te suradnje posebna pozornost posvećena je promicanju stabilnosti i sigurnosti u regiji. 

Koordinacija rada Skupštine je u odgovornosti Biroa, koji ima četiri člana izabrana na četvorogodišnji mandat - dva člana iz zemalja partnera južnog Mediterana, jednog iz nacionalnih parlamenata država članica EU i jednog člana iz Europskog parlamenta.

Članovi Biroa jednom godišnje rotiraju se na dužnosti predsjedatelja, čime se osigurava ravnopravnost sjevernih i južnih država članica PAUfM-a. 

PAUfM ima pet odbora:

  • Odbor za političke poslove, sigurnost i ljudska prava
  • Odbor za ekonomske i financijske poslove, socijalne poslove i obrazovanje
  • Odbor za poboljšanje kvalitete života, razmjenu iskustava između civilnih društava i kulturu
  • Odbor za energiju, okoliš i vodu
  • Odbor za prava žena u zemljama Euromediteranske unije.

PAUfM usvaja rezolucije i preporuke u vezi sa svim aspektima euromediteranske suradnje koji se, iako nisu pravno obvezujuće, tiču izvršnih organa Unije za Mediteran, Vijeća EU-a, Europske komisije i nacionalnih vlada partnerskih zemalja. 
Tekstovi se usvajaju konsenzusom i u nazočnosti više od polovine izaslanstava u PAUfM-u iz obiju komponenti – europske i neeuropske.

Konstituirajuća sjednica PAUfM-a održana je u Ateni (Grčka) u ožujku 2004. godine i od tada ovo tijelo zasjeda jednom godišnje u zemlji koja predsjeda Skupštinom.
U travnju 2013. godine Parlamentarna skupština BiH službeno je primljena u punopravno članstvo u PAUfM. U Izaslanstvu Parlamentarne skupštine BiH su dva člana.

Države članice PAUfM-a:

  • (sjeverni partneri): europski: 28 nacionalnih parlamenata EU i Europski parlament, neeuropski: Albanija, Bosna i Hercegovina, Monako i Crna Gora;
  • (južni partneri): Alžir, Egipat, Jordan, Izrael, Libanon, Maroko, Palestina, Sirija, Tunis, Turska i Mauretanija.

Radni jezici u PAUfM-u su engleski, francuski i arapski.