MENI

Делегацијa Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини Уније за Медитеран (ПСУзМ)

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Петковић, Милан
ПРВА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Дервишевић, Рејхана
ЧЛАНОВИ: Машовић, Амор
КОНТАКТ

 

Надлежности

Унија за Медитеран
Union for the Mediterranean (UfM)


Унија за Медитеран основана је 13. јула 2008. године у Паризу, када су се, на иницијативу тадашњег предсједника Француске Николаса Саркозија, окупили представници 43 земље, међу којима и највиши представници Босне и Херцеговине, који су потписали Париску декларацију, оснивачки акт ове међународне организације. 

Овај мултилатерални пројекат, који представља оквир за успостављање и јачање сарадње земаља Европске уније и земаља које излазе на Средоземно море, данас чини 28 земаља чланица Европске уније, 11 земаља Блиског истока и сјеверне Африке, те Монако и три балканске и медитеранске земље – Босна и Херцеговина, Албанија и Црна Гора.

Унија за Медитеран развила се из евромедитеранског партнерства познатијег као „Процес из Барселоне“, који је озваничен 1995. године у Барселони, на првој евромедитеранској конференцији на нивоу шефова дипломатије. Декларацијом из Барселоне утврђена су три главна циља овог партнерства: заједничко дјеловање у интересу мира и стабилности јачањем дијалога о политичким и безбједносним питањима; изградња зоне заједничког просперитета кроз економско и финансијско партнерство и успостављање зоне слободне трговине, те зближавање међу људима u путем програма социјалног, културног и хуманитарног партнерства.


Парламентарна скупштина Уније за Медитеран (ПСУзМ)
Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean (PA UfM)


Парламентарна скупштина Уније за Медитеран (ПСУзМ) парламентарна је институција успостављена у складу са Декларацијом из Барселоне и има 280 чланова. Из земаља чланица Европске уније (ЕУ) делегирају се 132 члана, по два члана долазе из Албаније, Босне и Херцеговине, Монака и Црне Горе (укупно 8), 130 чланова из парламената десет оснивачких медитеранских партнера и 10 чланова из Парламента Мауританије. Према Декларацији из Барселоне, ПСУзМ је усмјерен на три основне области: политичко и безбједносно партнерство; економско и финансијско; социјално и културно партнерство. Основни циљ рада ПСУзМ-а је развој сарадње на политичком, економском и културном нивоу између Европске уније и земаља источног и јужног Медитерана. У оквиру те сарадње посебна пажња посвећена је промовисању стабилности и безбједности у региону. 

Координација рада Скупштине је у одговорности Бироа, који има четири члана изабрана на четворогодишњи мандат - два члана из земаља партнера јужног Медитерана, једног из националних парламената земаља чланица ЕУ и једног члана из Европског парламента.

Чланови Бироа једном годишње ротирају се на дужности предсједавајућег, чиме се обезбјеђује равноправност сјеверних и јужних земаља чланица ПСУзМ-а. 

ПСУзМ има пет комитета:

  • Комитет за политичке послове, безбједност и људска права
  • Комитет за економске и финансијске послове, социјалне послове и образовање
  • Комитет за побољшање квалитета живота, размјену искустава између цивилних друштава и културу
  • Комитет за енергију, животну средину и воду
  • Комитет за права жена у земљама Евромедитеранске уније.

ПСУзМ усваја резолуције и препоруке у вези са свим аспектима евромедитеранске сарадње које се, иако нису правно обавезујуће, тичу извршних органа Уније за Медитеран, Савјета ЕУ, Европске комисије и националних влада земаља партнера. 
Текстови се усвајају консензусом и уз присуство више од половине делегација ПСУзМ-а из обје компоненте – европске и неевропске.

Инаугурално засједање ПСУзМ-а одржано је у Атини (Грчка) у марту 2004. године и од тада ово тијело засједа једном годишње у земљи која предсједава Скупштином.
У априлу 2013. године Парламентарна скупштина БиХ званично је примљена у пуноправно чланство у ПСУзМ. Делегацију Парламентарне скупштине БиХ чине два члана.

Земље чланице ПСУзМ-а:

  • (сјеверни партнери): европски: 28 националних парламената ЕУ и Европски парламент, неевропски: Албанија, Босна и Херцеговина, Монако и Црна Гора;
  • (јужни партнери): Алжир, Египат, Јордан, Израел, Либан, Мароко, Палестина, Сирија, Тунис, Турска и Мауританија.

Радни језици ПСУзМ-а су енглески, француски и арапски.