MENI

Савјет националних мањина БиХ

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ:

Фафулић, Мујо

ПРВА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ:

Јовановић, Тодорка

ДРУГА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ:

Џолан, Виолета

ЧЛАНОВИ: Бобрек, Мирослав
Ебнер, Давор
Грин, Ернест
Хемун, Михал
Котјелников, Игор
Кувач, Велибор
Мићин, Саша
Mustagrudić, Skender
Пиотровски, Дејан
Ровер, Фрањо
Соколи - Беговић, Замире
Штефек, Данијел
Тешић, Драгица
Варан, Хакан
Вашко, Жељко
КОНТАКТ

 

Надлежности

Према Закону о заштити права припадника националних мањина у БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 12/03, 76/05 и 93/08), Савјет националних мањина Босне и Херцеговине дефинисан је као посебно савјетодавно тијело Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине које даје мишљења, савјете и приједлоге Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине о свим питањима која се тичу права, положаја и интереса националних мањина у Босни и Херцеговини.

Према одредбама овог закона, Савјет националних мањина БиХ може делегирати стручњаке за рад уставноправних комисија и комисија за људска права Парламентарне скупштине БиХ када оне расправљају о правима, положају и интересима националних мањина.

Законом су утврђена права и обавезе припадника националних мањина у БиХ и обавезе органа власти у БиХ да поштују и штите, чувају и развијају етнички, културни, језички и вјерски идентитет сваког припадника националне мањине у БиХ који је држављанин БиХ. Заштита националних мањина и права и слобода тих мањина саставни је дио међународне заштите људских права и слобода. Оквирна конвенција за заштиту националних мањина Савјета Европе директно се примјењује и саставни је дио правног система БиХ.

Законом су признате сљедеће националне мањине у БиХ: Албанци, Аустријанци, Црногорци, Чеси, Италијани, Јевреји, Мађари, Македонци, Нијемци, Пољаци, Роми, Румуни, Руси, Русини, Словаци, Словенци, Турци и Украјинци.

Одлуком о оснивању Савјета националних мањина БиХ („Службени гласник БиХ“, број 38/06), која је усвојена у априлу 2006. године, Парламентарна скупштина БиХ прописала је да Савјет националних мањина БиХ чини по један представник сваке националне мањине из члана 3. Закона о заштити права припадника националних мањина.

Парламентарна скупштина БиХ одлуком именује чланове Савјета националних мањина, на приједлог комисија за људска права оба дома Парламентарне скупштине БиХ,Зједничке комисије за људска права Парламентарне скупштине БиХ, која је, у фази избора кандидата, дужна да се савјетује са удружењима националних мањина или другим невладиним организацијама.

Трећи сазив Савјета националних мањина БиХ именован је Одлуком Представничког дома на сједници одржаној 27. јуна 2022. године и Дома народа Парламентарне скупштине БиХ на сједници одржаној 27. јула 2022. године (“Службени гласник БиХ”, број 50/22).

Овом одлуком оба дома Парламентарне скупштине БиХ, на приједлог Заједничке комисије за људска права Парламентарне скупштине БиХ, у Савјет националних мањина БиХ именовани су: Замире СоколиБеговић (Албанка), Давор Ебнер (Аустријанац), Скендер Мустагрудић (Црногорац), Жељко Вашко (Чех), Фрањо Ровер (Италијан), Ернест Грин (Јевреј), Саша Мићин (Мађар), Тодорка Јовановић (Македонка), Велибор Кувач (Нијемац), Дејан Пјотровски (Пољак), Мујо Фафулић (Ром), Виолета Џолан (Румунка), Игор Котјелников (Рус), Михал Хемун (Русин), Данијел Штефек (Словак), Драгица Тешић (Словенка), Хакан Варан (Турчин), Мирослав Бобрек (Украјинац).

На конститутивној сједници трећег сазива Савјета националних мањина БиХ, која је одржана 16. новембра 2022. године, за предсједавајућег Савјета националних мањина БиХ изабран је представник ромске националне мањине Мујо Фафулић, за прву замјеницу предсједавајућег представница македонске националне мањине Тодорка Јовановић, а за другу замјеницу предсједавајућег представница румунске националне мањине Виолета Џолан.

На основу сагласности Представничког дома и Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, Савјет националних мањина БиХ у другом сазиву на 4. сједници, одржаној 27. децембра 2013. године, усвојио је Пословник Савјета националних мањина БиХ, којим се уређују организација, начин и метод рада Савјета националних мањина БиХ и остваривање права и дужности чланова Савјета, као и друга питања значајна за рад Савјета националних мањина БиХ.

Парламентарна скупштина БиХ, на сједници Представничког дома, одржаној 3. фебруара 2021. године, и на сједници Дома народа, одржаној 10. фебруара 2021. године, донијела је Одлуку о Савјету националних мањина БиХ којом се утврђује састав Савјета, поступак избора и именовања чланова Савјета, трајање мандата, надлежност Савјета, организација и рад Савјета, као и друга питања значајна за рад и функционисање Савјета националних мањина БиХ („Службени гласник БиХ”, број 10/21). Доношењем ове одлуке престале су да важе: Одлука о оснивању Савјета националних мањина БиХ („Службени гласник БиХ“, број 38/06), Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Савјета националних мањина БиХ („Службени гласник БиХ“, број 93/08), Одлука о измјени Одлуке о оснивању Савјета националних мањина БиХ („Службени гласник БиХ“, број 53/09) и Одлука о измјени и допунама Одлуке о оснивању Савјета националних мањина БиХ („Службени гласник БиХ“, број 60/14).