MENI

Vijeće nacionalnih manjina BiH

PREDSJEDAVAJUĆI:

Fafulić, Mujo

PRVA ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG:

Jovanović, Todorka

DRUGA ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG:

Džolan, Violeta

ČLANOVI: Bobrek, Miroslav
Ebner, Davor
Grin, Ernest
Hemun, Mihal
Kotjelnikov, Igor
Kuvač, Velibor
Mićin, Saša
Mustagrudić, Skender
Piotrovski, Dejan
Rover, Franjo
Sokoli - Begović, Zamire
Štefek, Danijel
Tešić, Dragica
Varan, Hakan
Vaško, Željko
KONTAKT

 

Nadležnosti

Prema Zakonu o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 12/03, 76/05 i 93/08), Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine definirano je kao posebno savjetodavno tijelo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koje daje mišljenja, savjete i prijedloge Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine o svim pitanjima koja se tiču prava, položaja i interesa nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.

Prema odredbama ovog zakona, Vijeće nacionalnih manjina BiH može delegirati stručnjake za rad ustavnopravnih komisija i komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH kada one raspravljaju o pravima, položaju i interesima nacionalnih manjina.

Zakonom su utvrđena prava i obaveze pripadnika nacionalnih manjina u BiH i obaveze organa vlasti u BiH da poštuju i štite, čuvaju i razvijaju etnički, kulturni, jezički i vjerski identitet svakog pripadnika nacionalne manjine u BiH koji je državljanin BiH. Zaštita nacionalnih manjina i prava i sloboda tih manjina sastavni je dio međunarodne zaštite ljudskih prava i sloboda. Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Evrope direktno se primjenjuje i sastavni je dio pravnog sistema BiH.

Zakonom su priznate sljedeće nacionalne manjine u BiH: Albanci, Austrijanci, Crnogorci, Česi, Italijani, Jevreji, Mađari, Makedonci, Nijemci, Poljaci, Romi, Rumuni, Rusi, Rusini, Slovaci, Slovenci, Turci i Ukrajinci.

Odlukom o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 38/06), koja je usvojena u aprilu 2006. godine, Parlamentarna skupština BiH propisala je da Vijeće nacionalnih manjina BiH čini po jedan predstavnik svake nacionalne manjine iz člana 3. Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina.

Parlamentarna skupština BiH odlukom imenuje članove Vijeća nacionalnih manjina, na prijedlog komisija za ljudska prava oba doma Parlamentarne skupštine BiH,koja je, u fazi izbora kandidata, dužna da se savjetuje s udruženjima nacionalnih manjina ili drugim nevladinim organizacijama.

Treći saziv Vijeća nacionalnih manjina BiH imenovan je Odlukom Predstavničkog doma na sjednici održanoj 27. juna 2022. godine i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na sjednici održanoj 27. jula 2022. godine (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/22).

Ovom odlukom oba doma Parlamentarne skupštine BiH, na prijedlog Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, u Vijeće nacionalnih manjina BiH imenovani su: Zamire Sokoli-Begović (Albanka), Davor Ebner (Austrijanac), Skender Mustagrudić (Crnogorac), Željko Vaško (Čeh), Franjo Rover (Italijan), Ernest Grin (Jevrej), Saša Mićin (Mađar), Todorka Jovanović (Makedonka), Velibor Kuvač (Nijemac), Dejan Piotrovski (Poljak), Mujo Fafulić (Rom), Violeta Džolan (Rumunka), Igor Kotjelnikov (Rus), Mihal Hemun (Rusin), Danijel Štefek (Slovak), Dragica Tešić (Slovenka), Hakan Varan (Turčin) i Miroslav Bobrek (Ukrajinac).

Na konstituirajućoj sjednici trećeg saziva Vijeća nacionalnih manjina BiH, koja je održana 16. novembra 2022. godine, za predsjedavajućeg Vijeća nacionalnih manjina BiH izabran je predstavnik romske nacionalne manjine Mujo Fafulić, za prvu zamjenicu predsjedavajućeg predstavnica makedonske nacionalne manjine Todorka Jovanović, a za drugu zamjenicu predsjedavajućeg predstavnica rumunske nacionalne manjine Violeta Džolan.

Na osnovu saglasnosti Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, Vijeće nacionalnih manjina BiH u drugom sazivu na 4. sjednici, održanoj 27. decembra 2013. godine, usvojilo je Poslovnik Vijeća nacionalnih manjina BiH, kojim se uređuju organizacija, način i metod rada Vijeća nacionalnih manjina BiH i ostvarivanje prava i dužnosti članova Vijeća, kao i druga pitanja značajna za rad Vijeća nacionalnih manjina BiH.

Parlamentarna skupština BiH, na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 3. februara 2021. godine, i na sjednici Doma naroda, održanoj 10. februara 2021. godine, donijela je Odluku o Vijeću nacionalnih manjina BiH kojom se utvrđuje sastav Vijeća, postupak izbora i imenovanja članova Vijeća, trajanje mandata, nadležnost Vijeća, organizacija i rad Vijeća, kao i druga pitanja značajna za rad i funkcioniranje Vijeća nacionalnih manjina BiH („Službeni glasnik BiH”, broj 10/21). Donošenjem ove odluke prestale su da važe: Odluka o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 38/06), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 93/08), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 53/09) i Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 60/14).