MENI

Ogranak Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije (GOPAC) u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine

PREDSJEDAVAJUĆA: Majkić, Dušanka
PRVA ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆE: Zovko, Ljilja
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE: Šepić, Senad
ČLANOVI: Babalj, Darko
Gasal-Vražalica, Maja
Isaković, Mirsad
Kožul, Predrag
Magazinović, Saša
Softić, Safet
Vajzović, Hanka
KONTAKT

 

Nadležnosti

Ogranak Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije (GOPAC) u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) konstituiran je 9. decembra 2016. godine kada su poslanici i delegati iz PSBiH potpisali Povelju Ogranka GOPAC-a u PSBiH.

Ogranak GOPAC-a u PSBiH je nestranačka parlamentarna grupa koja djeluje na principu dobrovoljnosti, demokratičnosti, transparentnosti i zabrane diskriminacije na bilo kojem osnovu. Ogranak GOPAC-a u PSBiH okuplja parlamentarce i druge zainteresirane s ciljem borbe protiv korupcije, unapređenja transparentnosti i odgovornosti u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, te osiguranja visokog standarda integriteta u javnom sektoru.

Ciljevi Ogranka GOPAC-a u PSBiH su prevencija i borba protiv korupcije, promoviranje principa transparentnosti i odgovornosti u PSBiH, kako bi se osigurali široki standardi integriteta, a naročito:

  • realizacija ciljeva Globalne organizacije koji se odnose na uspostavljanje standarda ponašanja, s ciljem promocije transparentnosti, odgovornosti i dobrog upravljanja,
  • promocija vladavine prava i odgovornosti institucija vlasti u BiH,
  • razvoj kapaciteta PSBiH, s ciljem jačanja njene kontrolne funkcije i demokratskog nadzora institucija izvršne vlasti na nivou BiH,
  • omogućavanje razmjene informacija, znanja, najboljih praksi i iskustava među članovima Ogranka GOPAC-a u PSBiH u vezi s antikorupcijskim mjerama,
  • podsticanje poslanika i delegata iz PSBiH s ciljem donošenja zakonskih rješenja kojima se promoviraju transparentnost, odgovornost i efikasno upravljanje,
  • promoviranje mjera usmjerenih na djelotvorno rješavanje pitanja korupcije i podizanje svijesti o problemu korupcije na svim nivoima društva,
  • edukacija poslanika i delegata u PSBiH o oblicima, karakteru i načinu prevencije i borbe protiv korupcije,
  • djelovanje s ciljem poboljšanja sposobnosti institucija BiH da se djelotvorno nose s korupcijom, te saradnja s domaćim i regionalnim tijelima na mobilizaciji resursa za antikorupcijske programe, kao i
  • provođenje drugih aktivnosti kojima se pruža podrška i promovira realizacija ciljeva GOPAC-a.

Ogranak GOPAC-a u PSBiH ima Izvršni odbor, koji čine predsjedavajući, prvi i drugi zamjenik predsjedavajućeg, a koji su iz tri konstitutivna naroda u BiH. U skladu s odredbama Povelje, predsjedavajući i prvi zamjenik predsjedavajućeg ne mogu biti članovi istog doma PSBiH. Članovi Izvršnog odbora biraju se jednom godišnje među poslanicima i delegatima u PSBiH.

Izvršni odbor, između ostalog, predlaže godišnji program rada Ogranka GOPAC-a u PSBiH i o usvojenom godišnjem programu obavještava Sekretarijat Globalne organizacije.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za Ogranak GOPAC-a u PSBiH obavlja Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH.