MENI

Izaslanstvo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Srednjoeuropske inicijative (SEI)

ČLANOVI: Jurišić, Zvonko
Martinović, Danijela
Simić, Krstan
KONTAKT

 

Nadležnosti


Parlamentarna dimenzija Srednjoeuropske inicijative (PD SEI)
Parliamentary Dimension of the Central European Initiative


Podrijetlo Srednjoeuropske inicijative leži u ugovoru koji su u Budimpešti 11. studenoga 1989. potpisale Austrija, Italija, Mađarska i Jugoslavija, a kojim se uspostavlja platforma za međusobnu političku, ekonomsku i kulturnu suradnju pod nazivom Kvadrigonala. Prijmom Čehoslovačke u svibnju 1990. inicijativa mijenja ime u Pentagonala, a ulaskom Poljske 1991. godine promijenila je naziv u Heksagonala. Slijedom promjena u Europi s početka devedesetih godina XX. stoljeća, otvara se put za prijam novih članica, kako zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza (Bjelorusija, Moldavija, Ukrajina, Čehoslovačka koju zamjenjuju Češka i Slovačka), tako i zemalja bivše Jugoslavije. Tijekom 1992. godine inicijativa je konačno dobila naziv Srednjoeuropska inicijativa. Bosna i Hercegovina postala je članicom Srednjoeuropske inicijative 17. srpnja 1992. godine. Danas Srednjoeuropska inicijativa ima 18 zemalja članica, od kojih su devet zemalja ujedno i članice Europske unije, te devet zemalja koje još uvijek nisu ušle u članstvo EU.

Srednjoeuropska inicijativa djeluje kroz sljedeću strukturu:

 • vladina dimenzija (održavanje SEI-jevih sastanaka na vrhu – godišnjeg sastanka šefova vlada uz istodobno održavanje ekonomskog foruma, održavanje godišnjeg sastanka ministara vanjskih poslova, ministara gospodarstva i drugih ministarskih sastanaka)
 • parlamentarna dimenzija (pruža parlamentarnu podršku ciljevima Srednjoeuropske inicijative) 
 • poslovna dimenzija (u kojoj surađuju vanjskotrgovinske komore zemalja članica).


Srednjoeuropska inicijativa ostvaruje redovite kontakte s Europskom unijom i surađuje s drugim međunarodnim organizacijama i institucijama, kao što su: OECD (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj), Vijeće Europe, OESS (Organizacija za europsku sigurnost i suradnju), EBRD (Europska banka za obnovu i razvoj), UNECE (Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za Europu), te s drugim regionalnim forumima poput: Jadransko-jonske inicijative, Procesa suradnje u Podunavlju, Gospodarske suradnje crnomorskih zemalja (BSEC), Procesa za suradnju u jugoistočnoj Europi (SEECP).

SEI predstavlja izraz kohezije i solidarnosti u Europi i pridonosi provedbi zajedničkih multilateralnih i bilateralnih projekata, a osobito:

 • jača dobrosusjedske odnose
 • unapređuje ljudsku dimenziju
 • promiče suradnju na području znanosti i tehnologije, gospodarstva, zaštite okoliša, kao i u trgovini, turizmu i kulturi, te pomaže u specifičnim područjima suradnje.


Jedan od glavnih ciljeva Srednjoeuropske inicijative jest međusobno približiti zemlje srednje, istočne i jugoistočne Europe i pružiti im pomoć u pripremama za članstvo u Europskoj uniji. Predsjedanje Parlamentarnom dimenzijom godišnje se rotira u skladu s predsjedanjem na razini ministara vanjskih poslova i šefova vlada. Rotacija se provodi početkom kalendarske godine prema abecednom redu imena zemalja članica na engleskom jeziku. Iza Bosne i Hercegovine stoji već uspješno predsjedanje Srednjoeuropskom inicijativom u 1997. godini.

Veličina izaslanstava u Parlamentarnoj dimenziji SEI-a određuje se na sljedećoj osnovi: tri člana ako zemlja ima do 5 milijuna stanovnika, pet članova ako zemlja ima od 5 do 12 milijuna stanovnika i sedam članova ako zemlja ima više od 12 milijuna stanovnika. Po toj osnovi Bosna i Hercegovina ima pravo na tročlano izaslanstvo koje redovito prati tajnik izaslanstva. Poslovnikom PD SEI-ja predviđeno je da svaki član izaslanstva može imati po jednoga zamjenika, kako bi se osiguralo redovito sudjelovanje na susretima unutar parlamentarne dimenzije.

Parlamentarna dimenzija SEI-a funkcionira održavanjem:

 • godišnjeg sastanka Parlamentarne skupštine Srednjoeuropske inicijative koji se održava u jesen. Na godišnjem sastanku, u pravilu, sudjeluje cijelo izaslanstvo zemlje članice;
 • godišnjeg sastanka parlamentarnog odbora SEI-ja koji se održava u proljeće. Na tom sastanku sudjeluju po dva predstavnika svake zemlje: voditelj parlamentarnog izaslanstva i jedan član izaslanstva;
 • sastanaka Stalnog odbora koji čine predsjednik Parlamentarne dimenzije SEI-a, dva potpredsjednika, predsjedatelji općih odbora i predsjedatelji državnih parlamentarnih izaslanstava. Stalni odbor osigurava kontinuitet i učinkovito funkcioniranje Parlamentarne dimenzije SEI-a između zasjedanja; 
 • sastanaka tri opća odbora: 
 1. Odbora za političke i unutarnje poslove - nadležnog za politička pitanja od zajedničkog interesa, borbu protiv organiziranog kriminala i terorizma, civilnu zaštitu, migracije, manjine;
 2. Odbora za ekonomske poslove - nadležnog za poljoprivredu, mala i srednja poduzeća, promet i komunikacije, međuregionalnu i prekograničnu suradnju, obnovu i razvoj, zaštitu okoliša, energiju i turizam;
 3. Odbora za kulturu - nadležnog za pitanja kulture, obrazovanja, znanosti i tehnologije, pitanja mladih, ljudskih potencijala, informiranja i medija.


Svako izaslanstvo ima najmanje jednog člana u svakom općem odboru.
Na sastancima Parlamentarne dimenzije SEI-a usvajaju se završni dokumenti u obliku deklaracija i preporuka koje se upućuju nacionalnim parlamentima na razmatranje.

Zemlje članice SEI-ja: Albanija, Austrija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Češka Republika, Mađarska, Italija, Makedonija, Moldavija, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Ukrajina

Službeni jezik Parlamentarne dimenzije SEI-a je engleski