MENI

Delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Centralnoevropske inicijative (CEI)

PREDSJEDAVAJUĆI: Nović, Sredoje
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Kožul, Predrag
DRUGA ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG: Baručija, Aida
ČLANOVI: Pekić, Mira
KONTAKT

 

Nadležnosti

Parlamentarna dimenzija Centralnoevropske inicijative (PD CEI)
Parliamentary Dimension of the Central European Initiative


Porijeklo Centralnoevropske inicijative leži u ugovoru koji su u Budimpešti 11. novembra 1989. potpisali: Austrija, Italija, Mađarska i Jugoslavija, kojim se uspostavlja platforma za međusobnu političku, ekonomsku i kulturnu saradnju pod nazivom Kvadragonala. Prijemom Čehoslovačke u maju 1990. godine, inicijativa mijenja ime u Pentagonala, a ulaskom Poljske 1991. godine, promijenila je naziv u Heksagonala. Slijedom promjena u Evropi početkom 90-ih godina 20. stoljeća, otvara se put za prijem novih članova, kako zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza (Bjelorusija, Moldavija, Ukrajina, Čehoslovačka koju zamjenjuju Češka i Slovačka), tako i zemalja bivše Jugoslavije. U toku 1992. godine inicijativa je konačno dobila naziv Centralnoevropska inicijativa. Bosna i Hercegovina postala je članica Centralnoevropske inicijative 17. jula 1992. Danas Centralnoevropska inicijativa u svom članstvu ima osamnaest zemalja od kojih je devet zemalja koje su ujedno i članice EU, te devet zemalja koje to još uvijek nisu. 

Centralnoevropska inicijativa funkcionira kroz različite strukture:

 • vladina dimenzija (održavanje Samita CEI – godišnjeg sastanka šefova vlada, uz istovremeno održavanje ekonomskog foruma, održavanje godišnjeg sastanka ministara vanjskih poslova, ministara ekonomije i drugih ministarskih sastanaka)
 • parlamentarna dimenzija CEI pruža parlamentarnu podršku ciljevima Centralnoevropske inicijative 
 • poslovna dimenzija CEI u kojoj sarađuju vanjskotrgovinske komore zemalja članica.


Centralnoevropska inicijativa ostvaruje redovne kontakte s Evropskom unijom i sarađuje s drugim međunarodnim organizacijama i institucijama kao što su: OECD (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj), Vijeće Evrope, OSCE (Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi), EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj), UNECE (Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za Evropu) i s drugim regionalnim forumima poput Jadransko-jonske inicijative, Dunavskog procesa saradnje, Crnomorske ekonomske saradnje (BSEC), Procesa za saradnju u Jugoistočnoj Evropi (SEECP).

CEI predstavlja izraz kohezije i solidarnosti u Evropi i doprinosi realizaciji zajedničkih multilateralnih i bilateralnih projekata, a posebno:

 • jača dobrosusjedske odnose
 • unapređuje ljudsku dimenziju
 • promovira saradnju u oblasti nauke i tehnologije, privrede, zaštite okoliša, kao i u trgovini, turizmu i kulturi, te pomaže u specifičnim oblastima saradnje.


Jedan od glavnih ciljeva Centralnoevropske inicijative jeste da međusobno približi zemlje centralne, istočne i jugoistočne Evrope i da im pruži pomoć u procesu priprema za članstvo u Evropskoj uniji. Predsjedavanje Parlamentarnom dimenzijom rotira se godišnje u skladu s predsjedavanjem na nivou ministara vanjskih poslova i šefova vlada. Rotacija se obavlja na početku kalendarske godine prema abecednom redu imena država članica na engleskom jeziku. Iza Bosne i Hercegovine već stoji uspješno predsjedavanje Centralnoevropskom inicijativom u toku 1997. godine.

Veličina delegacija u Parlamentarnoj dimenziji CEI određuje se na sljedećoj osnovi: tri člana na broj stanovnika do 5 miliona, pet članova na broj stanovnika od 5 do 12 miliona, i sedam članova na broj stanovnika veći od 12 miliona. Po tom osnovu, Bosna i Hercegovina ima pravo na tročlanu delegaciju koju redovno prati sekretar delegacije. Poslovnik PDCEI predviđa da svaki član delegacije može imati po jednog zamjenika, kako bi se osiguralo redovno učešće na susretima unutar parlamentarne dimenzije.

Parlamentarna dimenzija CEI funkcionira putem:

 • Godišnjeg sastanka Parlamentarne skupštine Centralnoevropske inicijative koji se održava u jesen. Na godišnjem sastanku u pravilu učestvuje cijela delegacija zemlje članice;
 • Godišnjeg sastanka Parlamentarnog komiteta CEI koji se održava u proljeće. Na tom sastanku učestvuju po dva predstavnika svake zemlje: šef parlamentarne delegacije i jedan član delegacije;
 • Stalnog komiteta koji čine predsjednik Parlamentarne dimenzije CEI, dva potpredsjednika, predsjedavajući općih komiteta i predsjedavajući državnih parlamentarnih delegacija. Stalni komitet osigurava kontinuitet i efikasno funkcioniranje Parlamentarne dimenzije CEI između zasjedanja;
 • Tri opća komiteta: 
 1. Komitet za političke i unutrašnje poslove, nadležan za politička pitanja od zajedničkog interesa, borbu protiv organiziranog kriminala i terorizma, civilnu zaštitu, migracije, manjine;
 2. Komitet za ekonomske poslove, nadležan za poljoprivredu, mala i srednja preduzeća, saobraćaj i komunikacije, međuregionalnu i prekograničnu saradnju, obnovu i razvoj, zaštitu okoliša, energiju i turizam;
 3. Komitet za kulturu, nadležan za pitanja kulture, obrazovanja, nauke i tehnologije, pitanja mladih, ljudskih potencijala, informiranja i medija.


Svaka delegacija ima najmanje jednog člana u svakom općem komitetu. 
Na sastancima parlamentarne dimenzije CEI usvajaju se završni dokumenti u formi deklaracija i preporuka koje se upućuju nacionalnim parlamentima na razmatranje. 

Zemlje članice CEI: Albanija, Austrija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Češka Republika, Mađarska, Italija, Makedonija, Moldavija, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Ukrajina

Službeni jezik Parlamentarne dimenzije CEI je engleski.