MENI

Izaslanstvo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS)

PREDSJEDATELJ: Čović, Dragan
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDATELJA: Muslić, Albin
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDATELJA: Kovačević, Radovan
KONTAKT

 

Nadležnosti

Parlamentarna skupština Organizacije za europsku suradnju i sigurnost (PSOESS)
Parliamentary Assembly of Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCEPA)


Parlamentarna skupština OESS-a (PSOESS) je parlamentarna dimenzija OESS-a kao organizacije osnovane u vrijeme Hladnog rata koja je, prije svega, služila kao forum za dijalog Istoka i Zapada. Skupština je uspostavljena na Pariškom summitu 1990. godine s primarnim ciljem da promiče sudjelovanje parlamenata država članica u radu OESS-a i vremenom se razvila u vrlo aktivnog i uvaženog člana OESS-ove obitelji. Njezin glavni zadatak je omogućiti dijalog između parlamenata, što je važan aspekt cjelokupnih napora u suočavanju s izazovima demokracije svugdje gdje je OESS prisutan. Aktivnosti i ciljevi PSOESS-a navedeni su u preambuli Poslovnika, a neke od ključnih obuhvaćaju: analizu ostvarenja ciljeva OESS-a u državama članicama; raspravu o temama sa sastanaka Ministarskog vijeća, summita šefova država i vlada OESS-a; razvoj i promicanje mehanizama za prevenciju i rješavanje sukoba; podrška jačanju i konsolidaciji demoratskih institucija u državama članicama; doprinos razvoju institucionalne strukture OESS-a te odnosa i suradnje između institucija OESS-a.

Parlamentarna skupština OESS-a broji 323 člana iz 57 zemalja koji su dobili mandate od svojih državnih parlamenata i koji se sastaju najmanje tri puta godišnje kako bi raspravljali o pitanjima važnim za aktivnosti i nastojanja OESS-a. Članovi Skupštine pripremaju deklaracije, priopćenja i preporuke upućene vladama, parlamentima i civilnome društvu o bitnim pitanjima vezanim uz promicanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, ekonomske i ekološke suradnje i vojno-sigurnosnih pitanja. Tri opća odbora rade na rješavanju važnih aktualnih međunarodnih pitanja za članice PSOESS-a, koje u svojim matičnim parlamentima također raspravljaju o mjerodavnim temama za OESS.

Poseban značaj PSOESS-a ogleda se u nadgledanju, osobito parlamentarnih, izbora u regiji u kojoj je OESS prisutan. Vodstvo PSOESS-a, uz suglasnost zemlje u kojoj se organiziraju izbori, angažira članove parlamenata država članica kako bi u svojstvu stručnih promatrača sudjelovali u promatračkim misijama. PSOESS također organizira i provodi posebne misije u kriznim područjima.

Članovi Skupštine prate i način na koji OESS ispunjava preuzete obveze sudjelovanjem na tematskim seminarima i konferencijama koje Skupština redovito organizira. Te rasprave između zasjedanja Skupštine posvećene su specifičnim temama kojima se OESS bavi, poput: sigurnost, manjine, migracije, organizirani kriminal i korupcija, terorističke prijetnje, ekologija i klimatske promjene, ravnopravnost spolova i sl. Također se bave i regionalnim pitanjima, uključujući izgradnju demokracije u kavkaskoj i balkanskoj regiji, transazijskom dimenzijom OESS-a te mediteranskom i arktičkom regijom. Nadalje, OESS svake druge godine organizira i konferencije posvećene ekonomskoj tematici. Sve rasprave u OESS-u pružaju parlamentarcima mogućnost razmjene mišljenja s kolegama i međunarodnim stručnjacima te dubljeg razumijevanja pitanja bitnih za OESS u širem kontekstu načela Organizacije i sveobuhvatnog načela sigurnosti.

Parlamentarna skupština OESS-a održava redovitu službenu i neslužbenu komunikaciju i suradnju s drugim institucijama OESS-a, ali i blisku suradnju s Parlamentarnom skupštinom Vijeća Europe, Interparlamentarnom unijom (IPU), Europskim parlamentom, Interparlamentarnom skupštinom Zajednice neovisnih država (CIS), Parlamentarnom skupštinom Crnomorske ekonomske suradnje (PABSEC) i Parlamentarnom skupštinom NATO-a, koji imaju status promatrača u PSOESS-u.


Bosna i Hercegovina kao država članica OESS-a ima pravo imenovati tri člana Parlamentarne skupštine BiH za predstavnike u Parlamentarnoj skupštini OESS-a.
Izaslanstvo Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini OESS-a čini tročlano izaslanstvo, a članovi su istovremeno raspoređeni u odbore PSOESS-a: 

- Opći odbor za politička pitanja i sigurnost
- Opći odbor za ekonomska pitanja, znanost, tehnologiju i okoliš
- Opći odbor za demokraciju, ljudska prava i humanitarna pitanja.

Tijela za donošenje odluka PSOESS-a uključuju Stalni odbor voditelja izaslanstava i Biro. Kako su u njegovom sastavu predsjednik, dopredsjednik, rizničar, dužnosnici tri glavna odbora i predsjednik emeritus, Biro je odgovoran za osiguravanje provedbe odluka Stalnog odbora. Odluke Biroa donose se dvotrećinskom većinom glasova.


Stalno izaslanstvo PSBiH daje veliki doprinos radu PSOESS-a i aktivnim sudjelovanjem u izbornim promatračkim misijama, kako u regiji tako i drugim europskim zemljama.


Države članice OESS-a: Albanija, Andora, Armenija, Austrija, Azerbajdžan, Belgija, Sjeverna Makedonija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Gruzija, Nizozemska, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Kanada, Kazahstan, Cipar, Kirgistan, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Moldavija, Monako, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Ruska Federacija, San Marino, Sjedinjene Američke Države, Slovačka Republika, Slovenija, Srbija, Sveta Stolica, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tadžikistan, Turkmenistan, Turska, Ukrajina, Ujedinjeno Kraljevstvo, Uzbekistan i Mongolija.

Službeni jezici PSOESS-a su: engleski, franucski, njemački, talijanski, ruski i španjolski.