MENI

Делегација Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у Парламентарној скупштини Организације за европску безбједност и сарадњу (OЕБС)

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Човић, Драган
ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Муслић, Албин
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Ковачевић, Радован
КОНТАКТ

 

Надлежности

Парламентарна скупштина Организације за европску безбједност и сарадњу (ПСОЕБС)
Parliamentary Assembly of Organisation for Security and Cooperation in Europe (OEBSPA)

Парламентарна скупштина ОЕБС-а (ПСОЕБС) јесте парламентарна димензија ОЕБС-а као организације основане за вријеме хладног рата која је служила прије свега као форум за дијалог Истока и Запада. Скупштина је успостављена на Париском самиту 1990. године с примарним циљем да промовише учешће парламената земаља чланица у раду ОЕБС-а и временом се развила у веома активног и уваженог члана ОЕБС-ове породице. Њен главни задатак је да омогући дијалог између парламената, што представља важан аспект свеукупних напора у суочавању са изазовима демократије свуда гдје је ОЕБС присутан. Активности и циљеви ПСОЕБС-анаведени су у преамбули Пословника, а неки од кључних обухватају: анализу реализације циљева ОЕБС-ау земљама чланицама; расправе о темама са састанцима Министарског вијећа, самите сефова држава и влада ОЕБС-а; развој и промовисање механизама превенције и рјешавање конфликта; подршку јачању и консолидацији деморатских институција у земљама чланицама; допринос развоју институционалне структуре ОЕБС-а, као и однос и сарадњу између институција ОЕБС-а.

Парламентарна скупштина ОЕБС-а броји 323 члана из 57 земаља, који су мандате добили од својих државних парламената и који се састају најмање три пута годишње како би дискутовали о питањима важним за активности и настојања ОЕБС-а. Чланови Скупштине припремају декларације, саопштења и препоруке упућене владама, скупштинама и цивилном друштву о значајним питањима везаним за промоцију људских права и основних слобода, економске и еколошке сарадње и војно-безбједносних питања. Три општа комитета раде на рјешавању важних актуелних међународних питања за чланице ПСОЕБС-а, које у својим матичним парламентима такође расправљају о релевантним темама за ОЕБС.

Посебан значај ПСОЕБС-а огледа се у надгледању, нарочито парламентарних избора у региону гдје је ОЕБС присутан. Водство ПСОЕБС-ауз сагласност државе у којој се организују избори ангажује чланове парламената земаља чланица да као стручни посматрачи учествују у посматрачким мисијама. ПСОЕБС такође организује и изводи специјалне мисије у кризним подручјима.

Чланови Скупштине прате и начин на који ОЕБС извршава преузете обавезе учешћем на тематским семинарима и конференцијама које Скупштина редовно организује. Ове расправе између засједања Скупштине посвећене су специфичним темама којима се ОЕБС бави, као што су: безбједност, мањине, миграције, организовани криминал и корупција, пријетње тероризма, екологија и климатске промјене, равноправност полова и сл. Такође се баве и регионалним питањима, укључујући изградњу демократије у кавкаској и балканској регији, трансазијском димензијом ОЕБС-а, као и медитеранском и арктичком регијом. Надаље, ОЕБС сваке друге године организује и конференције о економским темама. Све расправе у оквиру ОЕБС-а пружају парламентарцима могућност размјене мишљења саколегама и међународним стручњацима и продубљивања разумијевања питања значајних за ОЕБС у ширем контексту принципа Организације и свеобухватног принципа безбједности.

Парламентарна скупштина ОЕБС-а одржава редовну званичну и незваничну комуникацију и сарадњу с другим институцијама ОЕБС-а, али и блиску сарадњу саПарламентарном скупштином Савјета Европе, Интерпарламентарном унијом (ИПУ), Европским парламентом, Интерпарламентарном скупштином Заједнице независних држава (ЦИС), Парламентарном скупштином Црноморске економске сарадње (ПАБСЕК), Парламентарном скупштином НАТО-а, који имају статус посматрача у ПСОЕБС-у.


Босна и Херцеговина као земља чланица ОЕБС-а има право на именовање три члана Парламентарне скупштине БиХ за представнике у Парламентарној скупштини ОЕБС-а.
Делегацију Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини ОЕБС-а чини трочлана делегација, а чланови су истовремено распоређени у одборе ПСОЕБС-а: 

- Општи одбор за политичка питања и безбједност
- Општи одбор за економска питања, науку, технологију и животну средину
- Општи одбор за демократију, људска права и хуманитарна питања.

Тијела за доношење одлука ПСОЕБС-а укључују:Стални одбор,шефа делегације и Биро. Састављен од предсједника, потпредсједника, благајника, званичници три главна одбора и предсједника емеритуса, Биро је одговоран за обезбјеђивање извршавања одлука Сталног одбора. Одлуке Бироа доносе се двотрећинском већином гласова.

Стална делегација ПСБиХ даје велики допринос раду ПСОЕБС-а и активним учешћем у изборним посматрачким мисијама, и у региону и у другим европским земљама.

Земље чланице ОЕБС-а: Албанија, Андора, Јерменија, Аустрија, Азербејџан, Белгија, СјевернаМакедонија, Бјелорусија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Црна Гора, Чешка Република, Данска, Естонија, Финска, Француска, Грчка, Грузија, Холандија, Хрватска, Ирска, Исланд, Италија, Канада, Казахстан, Кипар, Киргистан, Летонија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Мађарска, Малта, Молдавија, Монако, Норвешка, Њемачка, Пољска, Португал, Румунија, Руска Федерација, Сан Марино, Сједињене Америчке Државе, Словачка Република, Словенија, Србија, Света Столица, Шпанија, Шведска, Швајцарска, Таџикистан, Туркменистан, Турска, Украјина, Уједињено Краљевство, Узбекистан, Монголија.

 

Службени језици ПСОЕБС-асу: енглески, франуцски, њемачки, италијански, руски и шпански.