MENI

17. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH - Delegatska pitanja

Pitanje postavio/la

Majkić, Dušanka

Delegat Dušanka Majkić postavila je sljedeće pitanje Direkciji za evropske integracije BiH: „Poznato je da preuzimanje acquis communautairea, odnosno usklađivanje zakonodavstva s njegovim odredbama, predstavlja najkompleksniji i najdugotrajniji posao u cjelokupnom procesu evropskih integracija, u kojem učestvuju gotovo sve institucije jedne zemlje. Posebna uloga u procesu usklađivanja pravnog sistema BiH s odredbama komunitarnog prava pripada Parlamentarnoj skupštini BiH. Da bi se postigli najoptimalniji rezultati, smatram da je neophodno ostvariti visok stepen kooridancije kroz stalnu saradnju između odgovarajućih parlamentarnih komisija i Direkcije za evropske integracije. - pitanje glasi: “Šta je do sada učinjeno na izradi mehanizama i procedura za uspostavljanje koordinacije i stalne saradnje između odgovarajućih parlamentarnih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH i Direkcije za evropske integracije u vezi sa usklađivanjem zakonodavstva BiH sa acquis communautaireom?“

Zrno, Branko

Delegat Branko Zrno postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara - Ministarsvu civilnih poslova BiH: „Zašto se, uporno, u diplomatski pasoš unosi viza na šest mjeseci? Da li je riječ o propisu, odluci, zakonskoj odredbi ili prihvaćenoj praksi MVP-a? Da li se, ako je riječ o odluci, zakonskoj odredbi ili prihvaćenoj praksi, postupak odnosi na sve službene pasoše ili samo na neke? Ovakva praksa otežava, ponekad onemogućava dobivanje vize drugih zemlja na period od šest mjeseci. Nelogično je i, u najmanju ruku, neprimjereno na ovakav način omalovažavati i službeni dokument i njegovog nosioca. “

Delegat Rudo Vidović postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH: „Poznato je da će se uskoro biti potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, te da će od tog trenutka početi intenzivnije aktivnosti i ispunjavanje uslova pod kojim država kandidatkinja pristupa Evropskoj uniji, a koji se, između ostalog, odnose na obavezu preuzimanja cijele pravne tečevine Evropske unije. Isto tako poznata su iskustva zemalja koje već imaju status kandidata (a posjeta naše Zajedničke komisije za evropske integracije Saboru Republike Hrvatske to potvrđuje) koja govore da se elementi pravne tečevine Evropske unije (podijeljena u desetine poglavlja) ogledaju kroz: - primarno zakonodavstvo – osnivački ugovori - sekundarno zakonodavstvo – uredbe, direktive, odluke, preporuke i mišljenja - druge izvore prava – presude suda EZ-a, opći principi prava, međunarodni ugovori - ostale akte – rezolucije, izjave, preporuke, smjernice, zajedničke akcije, zajedničke stavove itd. Da bi svi ti poslovi bili urađeni u predviđenim rokovima, iskustva govore da je neophodno angažirati veliki broj stručnjaka koji poznaju evropsko zakonodavstvo i koji su školovani u Evropskoj uniji. Pitanje glasi: Da li se za tu potrebu planira školovanje naših kadrova u Evropskoj uniji i da li su eventualno osigurana novčana sredstva za njihovo stipendiranje.?“

Šaraba, Slobodan

Delegat Slobodan Šaraba postavio je sljedeće pitanje OHR-u: Šta namjerava uraditi visoki predstavnik u BiH u vezi sa smijenjenim licima (koja su smijenjena odlukom ranijih visokih predstavnika), budući da su im uskraćena osnovna ljudska i građanska prava (pravo na rad) i da su tako postali građani drugog reda?“

Ljubičić, Drago

Delegat Drago Ljubičić postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH: „ Kakva je nacionalna struktura zaposlenih u Direkciji za ekonomsko planiranje? Posebno iskazati nacionalnu strukturu rukovodećih lica na nivou Direkcije, na nivou sektora, na nivou odjela i posebno ostalih zaposlenih?“