MENI

19. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH - Delegatska pitanja

Pitanje postavio/la

Delegat Rudo Vidović postavio je sljedeće pitanje Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH: „Poznato je da u BiH usluge gledanja televizijskih programa pruža od 40 operatera kablovske televizije s procjenom da ukupno imaju više od 200 hiljada korisnika. Isto tako poznato je da su svi oni bili dužni Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH dostaviti potpisane izjave, odnosno ugovore o riješenim autorskim pravima za distribuiranje TV programa koji se mogu ponuditi korisnicima preko njihovih mreža. U tom smislu postavljam dva pitanja Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH: 1. „Da li su svi operateri kablovske televizije u BiH dostavili takve ugovore i da li su ugovorima definirane finansijske obaveze prema TV kućama čiji se programi distribuiraju? 2. Da li Regulatorna agencija za komunikacije BiH ima podatke koliko korisnika ukupno u BiH gleda i plaća kablovsku televiziju putem mreža kablovskih operatera?“

Neimarlija, Hilmo

Delegat Hilmo Neimarlija postavio je sljedeće pitanje Vladi Federacije BiH: „Prema izvještajima Evropske komisije i rezultatima istraživanja referentnih međunarodnih institucija, BiH je na posljednjem mjestu u regiji u zaštiti okoliša i upravljanju otpadom. Prema istraživanjima iz 2003. godine, naša zemlja je prije pet godina bila neslavni rekorder u južnoj Evropi po broju ekoloških žarišta i proizvođača različitih zagađenja. Po izvještaju za 2007. godinu, u međuvremenu je postignut ograničeni napredak, ali je on minimalan u oblasti industrijskog zagađenja. Starim industrijskim zagađivačima upravo u tom vremenu pridružio se „Prevent“ u Visokom. Ovaj moderni pogon za preradu kože vjerovatno je u ovom trenutku najagresivniji i sigurno najmanje kontrolirani proizvođač organskog otpada i zagađenja zraka u BiH. Prerađivački i organizacioni procesi u „Preventu“ na nivou su tehnoloških standarda Evropske unije, a postupanje s otpadom na nivou je odnosa koji je vladao u predindustrijsko doba. U prvo vrijeme, dok se nisu dogodili protesti lokalnog stanovništva, organski otpad iz „Preventa“ istresan je na poludivlju deponiju u okolini. Poslije toga, otpad se nekada pravovremeno uklanja, a nekada zaboravlja i prepušta prirodnoj razgradnji. Ovih ljetnih dana prolaznik kroz Visoko ni u zatvorenom autu ne može izbjeći strašni miris „Preventovog“ otpada i mučninu od njegovih plinova u kojima se guši lokalno stanovništvo. U Italiji ima gradića s desetinama pogona za preradu kože kao što je „Prevent“ i, treba li to isticati, bez sličnih plinova i mirisa. Vladi Federacije BiH upućujem dva pitanja: 1. Kako je „Prevent“ u Visokom dobio odgovarajuću ekološku dozvolu za rad? 2. Zašto federalne i kantonalne inspekcijske službe godinama ne čine ništa na sprečavanju i sankcioniranju „Preventovog“ kršenja evropskih normi i domaćih zakona o očuvanju, zaštiti i poboljšanju ekološkog kvaliteta života? Članove Kolegija i kolege delegate u Domu naroda obavještavam da ću u slučaju izostanka pravovremenih i argumentiranih odgovora podnijeti interpelaciju predsjedavajućem. Uključivanje BiH u Evropsku uniju pretpostavlja donošenje i primjenu evropskih ekoloških zakona. To što su nadležnosti za djelovanje u oblasti zaštite okoliša uglavnom na nižim nivoima vlasti ne oslobađa obaveze nas delegate i poslanike u Parlamnetarnoj skupštini BiH da se angažiramo u poslovima koji približavaju BiH evropskim asocijacijama i da se suprotstavljamo praksama koje nas udaljavaju od Evrope.“

Odgovor