MENI

106. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

8.7.2010 10:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 105. sjednice Ustavnopravne komisije;
 2. Prijedlog zakona o izmjeni Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, predlagači: poslanici Zlatko Lagumdžija, Denis Bećirović, Mirjana Malić i Selim Bešlagić, broj: 01,02-7-43/10, od 15.6.2010. (usklađenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine – postupak u skladu s članom 103. Poslovnika Doma);
 3. Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti odbrane, sigurnosti i obavještajno-sigurnosnih poslova, predlagač: Zajednička komisija za nadzor nad radom Obavještajno sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, broj: 01,022-02-8-45/10, od 25.6.2010. (usklađenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine – postupak u skladu s članom 103. Poslovnika Doma);
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-02-5-39/10, od 4.6.2010. (postupak u nadležnoj komisiji – u skladu s članom 110. Poslovnika Doma);
 5. Prijedlog okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, predlagač: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-02-3-42/10, od 8.6.2010. (postupak u nadležnoj komisiji  – u skladu s članom 110. Poslovnika Doma);
 6. Ostala pitanja:
  - Zahtjev za autentično tumačenje člana 60. stav (2) Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 24/04), podnosilac: Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (razmatranje zahtjeva,  postupak za autentično tumačenje - u skladu s članom 137. stav (1) Poslovnika Doma);
  - Zahtjev za autentično tumačenje člana 114. stav (3) Zakona o policijskim službenicima („Službeni glasnik BiH“, br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/06, 15/08, 63/08 i 35/08), podnosilac: Granična policija Bosne i Hercegovine (razmatranje zahtjeva, postupak za autentično tumačenje - u skladu s članom 137. stav (1) Poslovnika Doma);
  - Zahtjev za autentično tumačenje odredbi Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik BiH“, broj 58/06), podnosilac: Federalno ministarstvo zdravstva (razmatranje zahtjeva, postupak za autentično tumačenje - u skladu s članom 137. stav (1) Poslovnika Doma);
  - Zahtjev za autentično tumačenje člana 22. st. (2) i (3), člana 44. stav (2) tač. b) i c) i st. (3) i (4) Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 27/08), podnosilac: Karate savez Bosne i Hercegovine (razmatranje zahtjeva, postupak za autentično tumačenje - u skladu s članom 137. stav (2) Poslovnika Doma);
  - Dopis Agencije za zastupanje i zaštitu autorskih prava „Sine Qua Non“, Sarajevo, broj: 22-50-3-798/10 od 22.6.2010. povodom zahtjeva kompozitora Ersta Kunza iz Švicarske (razmatranje zahtjeva, postupak u skladu s članom 41. stav (2) Poslovnika Doma);
  - Izvještaj o studijskoj posjeti delegacije PSBiH Bundestagu, Parlamentu Saxonije i drugim vladinim institucijama Savezne Republike Njemačke 7. - 11.6.2010. ( primanje  na znanje  izvještaja - postupak u skladu s članom 41. stav (2) Poslovnika Doma).