MENI

108. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

22.7.2010 10:00 Plava sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 106. sjednice i 107. sjednice Ustavnopravne komisije;
  2. Inicijativa poslanika Denisa Bećirovića za razmatranje na sjednici Predstavničkog doma tačke dnevnog reda „Izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine  u periodu od januara 2007. do juna 2010. godine“ (razmatranje inicijative  - u skladu s članom 41. stav (2) Poslovnika Doma);
  3. Zahtjev za autentično tumačenje člana 27. stav (2) Zakona o visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, brojevi: 25/04, 93/05 i 48/07), podnosilac: Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini (razmatranje zahtjeva, postupak za autentično tumačenje - u skladu s članom 137. stav (2) Poslovnika Doma);
  4. Zahtjev za autentično tumačenje člana 3. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ brojevi: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09  ), podnosilac: Centralna Banka Bosne i Hercegovine (razmatranje zahtjeva, postupak za autentično tumačenje - u skladu s članom 137. stav (1) Poslovnika Doma);
  5. Zahtjev za autentično tumačenje člana 51. stav (5) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ brojevi: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09  ), podnosilac: Ured za razmatranje žalbi (razmatranje zahtjeva, postupak za autentično tumačenje - u skladu s članom 137. stav (1) Poslovnika Doma).