MENI

51. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

27.8.2009 11:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 50. sjednice Komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost - prva komisijska faza (predlagač: Klub poslanika SNSD-a);
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH - prva komisijska faza (predlagač: poslanik Jerko Ivanković Lijanović);
 4. Razmatranje šestomjesečnog finansijskog izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH na dan 30.6.2009. godine (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
 5. Razmatranje prve grupe revizorskih izvještaja o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2008. godinu (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
 6. Tekuća pitanja.

 

U okviru tačke 5. dnevnog reda razmatrat će se prva grupa revizorskih izvještaja o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2008. godinu, koju čine revizorski izvještaji sljedećih institucija:

 1. Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (Lazar Prodanović)
 2. Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (Lazar Prodanović)
 3. Agencije za sigurnost hrane (Velimir Jukić)
 4. Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH (Adem Huskić)
 5. Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja (Salko Sokolović)
 6. Instituta za intelektualno vlasništvo (Savo Erić)
 7. Komisije za koncesije BiH (Bajazit Jašarević)
 8. Ministarstva odbrane BiH (Adem Huskić)
 9. Instituta za akreditiranje BiH (Bajazit Jašarević)
 10. Instituta za metrologiju BiH (Lazar Prodanović)
 11. Ministarstva sigurnosti BiH (Drago Kalabić)