MENI

51. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma

27.8.2009. 11:00 Plava dvorana

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika 50. sjednice Povjerenstva;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost - prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Klub zastupnika SNSD-a);
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o trošarinama u BiH - prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: zastupnik Jerko Ivanković Lijanović);
 4. Razmatranje šestomjesečnog financijskog izvješća Ureda za reviziju institucija BiH na dan 30.6.2009. (sačinitelj: Ured za reviziju institucija BiH);
 5. Razmatranje prve skupine revizorskih izvješća o financijskom poslovanju institucija BiH za 2008. (sačinitelj: Ured za reviziju institucija BiH);
 6. Tekuća pitanja.


U okviru točke 5. dnevnog reda razmatrat će se prva skupina revizorskih izvješća o financijskom poslovanju institucija BiH za 2008. godinu, koju čine revizorska izvješća sljedećih institucija:

 1. Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (Lazar Prodanović)
 2. Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (Lazar Prodanović)
 3. Agencije za bezbjednost hrane (Velimir Jukić)
 4. Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH (Adem Huskić)
 5. Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja (Salko Sokolović)
 6. Instituta za intelektualno vlasništvo (Savo Erić)
 7. Povjerenstva za koncesije BiH (Bajazit Jašarević)
 8. Ministarstva obrane BiH (Adem Huskić)
 9. Instituta za akreditiranje BiH (Bajazit Jašarević)
 10. Instituta za mjeriteljstvo BiH (Lazar Prodanović)
 11. Ministarstva sigurnosti BiH (Drago Kalabić)