MENI

51. сједницa Комисије за финансије и буџет Представничког дома

27.8.2009. 11:00 Плава сала

Дневни ред:


 1. Верификовање записника 50. сједнице Комисије;
 2. Разматрање Приједлога закона о допуни Закона о порезу на додату вриједност - прва комисијска фаза (предлагач: Клуб посланика СНСД-а);
 3. Разматрање Приједлога закона о измјенама Закона о акцизама у БиХ - прва комисијска фаза (предлагач: посланик Јерко Иванковић Лијановић);
 4. Разматрање шестомјесечног финансијског извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ на дан 30.06.2009. године (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
 5. Разматрање прве групе ревизорских извјештаја о финансијском пословању институција БиХ за 2008. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
 6. Текућа питања.

У оквиру тачке 5. дневног реда разматрат ће се прва група ревизорских извјештаја о финансијском пословању институција БиХ за 2008. годину, коју чине ревизорски извјештаји сљедећих институција:

 1. Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података (Лазар Продановић)
 2. Министарства вањске трговине и економских односа БиХ (Лазар Продановић)
 3. Агенције за сигурност хране (Велимир Јукић)
 4. Канцеларије за законодавство Савјета министара БиХ (Адем Хускић)
 5. Управе Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља (Салко Соколовић)
 6. Института за интелектуално власништво (Саво Ерић)
 7. Комисије за концесије БиХ (Бајазит Јашаревић)
 8. Министарства одбране БиХ (Адем Хускић)
 9. Института за акредитирање БиХ (Бајазит Јашаревић)
 10. Института за метрологију БиХ (Лазар Продановић)
 11. Министарства безбједности  БиХ (Драго Калабић)