MENI

05. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

19.7.2007 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 4. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Drugog dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o pravnoj pomoći;
 3. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih Arapskih Emirata o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu;
 4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora, i Bank Austrija Creditanstalt AG – Projekat vodosnabdijevanja Brčko Distrikta;
 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora, i Bank Austrija Creditanstalt AG – Projekat vodovodnog i kanalizacionog sistema u općini Gradiška;
 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i OPEK Fonda za međunarodni razvoj – Projekat sarajevske zaobilaznice;
 7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Belgije;
 8. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o pomorstvu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske;
 9. Razmatranje Zabilješke sa sastanka sa Ali Bagheri-em, održanog 11.06.2007. godine;
 10. Razmatranje Orijentacionog radnog plana Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda;
 11. Tekuća pitanja
  a. Upoznavanje sa materijalima Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine: “Pregled ostvarene vanjskotrgovinske razmjene za BiH za period od 1. do 5. mjeseca 2006./2007. godine“, te „Osnovne karakteristike vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine (I-V 2007.)“.