MENI

06. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

17.9.2007 11:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 5. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Prijedlog zakona o zaštiti planova rasporeda integriranih kola (prvo čitanje);
 3. Prijedlog zakona o elektronskom pravnom i poslovnom prometu (prvo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o konkurenciji (drugo čitanje);
 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006. godina);
 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Litvanije o unapređenju i zaštiti investicija;
 7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Fonda za međunarodni razvoj OPEC-a – Projekat unapređenja ruralnog preduzeništva;
 8. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke – Projekat sanacije puteva u Federaciji BiH;
 9. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o finansiranju projekata u korist pravosuđa i/ili sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini;
 10. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju – Dodatno finansiranje za Projekat razvoja zajednica - između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj;
 11. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i Države Kuvajt u oblasti kulture, informisanja, nauke i obrazovanja;
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o dvojnom državljanstvu;
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Okvirnog sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske o saradnji na polju vojne obuke, tehnike i nauke;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije o policijskoj saradnji u borbi protiv kriminala;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zračnom saobraćaju između Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Pakistan;
 16. Razmatranje Izvještaja Zajedničke komisije za evropske integracije sa 9. interparlamentarnog sastanka sa Delegacijom Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama Jugoistočne Evrope, održanog u Briselu, 28.06.2007. godine;
 17. Razmatranje Izvještaja stalne delegacije PS BiH pri Parlamentarnoj skupštini NATO-a sa Proljetnog zasjedanja Parlamentarne skupštine NATO-a, održanog u Madeiri, Portugal, od 25. – 28.05.2007. godine;
 18. Razmatranje Izvještaja Stalne delegacije PS BiH pri Parlamentarnoj skupštini NATO-a sa Rose Roth seminara u organizaciji Parlamentarne skupštine NATO-a, održanog u Dubrovniku, od 24. – 26.06.2007. godine;
 19. Razmatranje izvještaja i informacija sa održanih sastanaka i seminara Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost PS BiH;
 20. Razmatranje Izvještaja stalne delagacije PS BIH pri Parlamentarnoj skupštini OSCE-a sa 16. godišnjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine OSCE-a, održanog u Kijevu, od 04. – 09.07.2007;
 21. Tekuća pitanja