MENI

09. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

16.1.2008 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 7. i 8. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona carinskoj politici Bosne i Hercegovine, predlagač: Predstavnički dom (prvo čitanje);
 3. Razmatranje rang liste za člana Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine;
 4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Evropske konvencije o državljanstvu – Strasbourg, 06.11.1997. godine;
 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o saradnji u oblasti obrazovanja, kulture i sporta između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Italije;
 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Rumunije o saradnji u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala;
 7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Crne Gore o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa;
 8. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Crne Gore o saradnji u borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala, ilegalne trgovine narkoticima, psihotropnim supstancama i prekursorima, ilegalne migracije i ostalih krivičnih djela;
 9. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bugarske o policijskoj saradnji;
 10. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar;
 11. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o ekonomskoj, trgovinskoj i tehničkoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar;
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Pakistan o formiranju bosanskohercegovačko-pakistanske Ekonomske komisije;
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o uspostavljanju Mješovitog odbora za saradnju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Mađarske;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o reviziji sukcesije bilateralnih sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Poljske zaključeni razmjenom diplomatskih nota;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o reviziji sukcesije bilateralnih sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Slovačke zaključeni razmjenom diplomatskih nota;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o reviziji sukcesije bilateralnih sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Češke zaključeni razmjenom diplomatskih nota;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Evropske konvencije o prekograničnoj saradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti sa Protokolima;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o uslovima uzajamnih putovanja državljana Bosne i Hercegovine i državljana Ruske Federacije;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o razvojnoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Švedske;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vlade Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke o finansijskoj saradnji u 1995. godini;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) – Projekat pripremljenosti za avijarnu influencu;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) – Projekat poljoprivrede i ruralnog razvoja;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) – Dodatno finansiranje za Projekat urbane infrastrukture i pružanje usluga;
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj – Projekat rekonstrukcije puteva;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj – Kanalizacioni sistem Bijeljine;
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj o izmjenama Sporazuma o razvojnom kreditu – Projekat razvoja i zaštite šuma;
 27. Formiranje Grupa prijateljstva Parlamentarne skupštine BiH;
 28. Razmatranje Izvještaja sa putovanja:
  -   Izvještaj Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH o posjeti Ministarstvu odbrane i Parlamentu Republike Austrije, 18.09. i 19.09.2007.godine;
  -   Zapisnik sa Konferencije „Evro-atlantske integracije zemalja zapadnog Balkana“, Budimpešta, 28.09.2007. godine;
  -   Izvještaj sa četvrtog dijela redovnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, Strazbur, od 01. do 05.10.2007. godine;
  -   Izvještaj sa 53. godišnjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine NATO-a, Rejkjavik, 05. – 09.10.2007. godine;
  -   Izvještaj sa 117. zasjedanja Skupštine Interparlamentarne unije, Ženeva, od 08.10.2007. do 10.10. 2007. godine;
  -   Izvještaj sa 9. sastanka Asocijacije evropskih senata, Bukurešt, od 11.10. – 13.10.2007. godine;
  -   Izvještaj o studijskoj posjeti institucijama Evropske unije, Brisel, od 15.10.2007. do 19.10.2007. godine;
  -   Izvještaj sa seminara o parlamentarnoj kontroli, Oslo, 22.10. – 23.10.2007. godine;
  -   Izvještaj sa 67. Rose – Roth seminara Parlamentarne skupštine NATO-a, Beograd, 25. – 27.10.2007. godine;
  -   Izvještaj o posjeti Parlamentu i organima izvršne vlasti Savezne Republike Njemačke, od 24.10.2007. do 26.10.2007. godine;
  -   Izvještaj sa sastanka Općeg komiteta za političke i unutrašnje poslove Parlamentarne skupštine Centralnoevropske inicijative, Rim, 29.10.2007. godine;
  -   Izvještaj sa Parlamentarne konferencije o borbi protiv korupcije u jugoistočnoj Evropi (GOPAC), Tirana, Albanija, od 05.11. – 07.11.2007. godine;
 29. Tekuća pitanja