MENI

10. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

31.1.2008 9:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine;
  2. Tekuća pitanja