MENI

17. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

30.7.2008 9:45 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Verificiranje Zapisnika 16. sjednice Povjerenstva;
  2. Davanje suglasnosti za ratificiranje Ugovora o kreditu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj – Projekat rekonstrukcije željeznica – Dionica (I) Sarajevo- Bradina;
  3. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo financija i trezora i Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesselschaft – Modernizacija Univerziteta u Zenici;
  4. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj – Projekat putne infrastrukture i sigurnosti na cestama;
  5. Tekuća pitanja
          -   Upoznavanje sa obavjesti Državnog regulatornog povjerenstva za električnu energiju o   promjeni na funkciji predsjedatelja;