MENI

20. сједница Комисијe за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације

3.12.2008. 13:00 Плава сала

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника 19. сједнице Комисије за вањску и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације Дома народа Парламентарне скупштине БиХ;
 2. Разматрање Приједлога закона о допуни Закона о јавном радиотелевизијском систему Босне и Херцеговине (прва комисијска фаза), предлагач: Вијеће министара БиХ;
 3. Давање сагласности за ратификацију Уговора о финансирању између Босне и Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке – Пројекат водовода и канализације у Федерацији  БиХ;
 4. Давање сагласности за ратификацију Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора и Банк Аустрија Цредитансталт АГ – Пројеката изградње водовода Фојница-Кисељак и канализационог колектора Лепеница–Кисељак;
 5. Давање сагласности за ратификацију Европског споразума о достављању молби за правну помоћ – Стразбур, 27. јануар 1977. године;
 6. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и Вијећа министара Републике Албаније о реципрочном унапређењу и заштити инвестиција;
 7. Разматрање информација и извјештаја Министарства вањских послова Босне и Херцеговине:
  -  Информација о резолуцијама Европског парламента о Босни и Херцеговини а у вези са ратифицирањем Споразума о стабилизацији и придруживању;
  -  Информација о закључцима Вијећа Европске уније о Босни и Херцеговини;
  -  Информација са 63. засједања Генералне скупштине Уједињених нација, Њујорк, 22.-29. септембра 2008.;
  -  Извјештај о званичној посјети предсједника Републике Словеније, др Данила Тüрка Босни и Херцеговини, 13. – 14. октобар 2008. године;
 8. Разматрање извјештаја о међународним активностима парламентарних делегација ПС БиХ:
  -  Извјештај Сталне делегације Парламентарне скупштине БиХ са четвртог дијела редовног засједања Парламентарне скупштине Вијећа Европе, Стразбур, од 29. септембра до 3. октобра 2008. године.
  -  Извјештај Интерпарламентарне групе БиХ при Интерпарламентарној унији о засједању парламентарне конференције WТО-а, одржане у Женеви, 11. и 12. септембра 2008. године;
  - Извјештај са 119. Засједања Скупштине интерпарламентарне уније, Женева, од 13. до 15. октобра 2008.;
  -  Извјештај са састанка Опћег комитета за културу Парламентарне скупштине Централноевропске иницијативе, Беч, 25.-26. септембар 2008. године.
  -  Извјештај са јесењих састанака Парламентарне скупштине ОЕБС-а, одржаних у Торонту од 17. до 21. септембра 2008.;
  -  Извјештај с регионалног парламентарног састанка „Јачање институционалног оквира парламентарне сарадње у југоисточној Европи“, Кишињев, Молдавија, 30. и 31. октобар 2008. године;
 9. Упознавање са дописом Регулаторне агенције за комуникације БиХ упућеној Вијећу министара БиХ о подузимању мјера за осигурање несметаног развоја тржишта комуникација;
 10. Текућа питања
  -  Договор о одржавању сједнице Комисије на којој ће се разматрати  актуелна ситуација у БХРТ-у;