MENI

27. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

11.6.2009 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 26. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o zaštiti domaće proizvodnje unutar Sporazuma CEFTA (druga komisijska faza), predlagač: Predstavnički dom PSBiH;
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konkurenciji (prva komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministartsvo finansija i trezora BiH, i Raiffeisen Zentralbank Ősterreich Aktiengesellschaft – Razvoj sistema vodosnabdijevanja u općini Livno;
 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Aneksa II. Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o finansiranju projekta u korist pravosuđa i/ili sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini;
 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Međunarodnih zdravstvenih propisa (2005);
 7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije;
 8. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana na Konvenciju o osnivanju Vijeća za carinsku saradnju;
 9. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Evropske konvencije o obavještenjima o stranom pravu (London, 7. juni 1968.) s Dodatnim protokolom (Strazbur, 15. mart 1978.);
 10. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dodatnog protokola Krivičnopravne konvencije protiv korupcije (ETS 191), Strazbur, 15. maj 2003.;
 11. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara Republike Albanije o saradnji u borbi protiv kriminala, posebno terorizma, ilegalne trgovine drogom i organiziranog kriminala;
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije o održavanju redovnih sastanaka predstavnika graničnih policija na državnom, regionalnom i lokalnom nivou;
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije o provođenju zajedničkih patrola uz zajedničku državnu granicu;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma izmedu Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o provodenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima;
 15. Razmatranje dopisa Ministarstva vanjskih poslova BiH „Mapa puta za liberalizaciju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine – obaveze koje hitno treba ispuniti“, na osnovu zaduženja Kolegija Doma naroda (dopis broj: 02-50-1-24-27-4/09, od 13.5.2009.);
 16. Razmatranje izveštaja i informacija Ministarstva vanjskih poslova BiH:
  - ­   Rezolucija o evropskoj savjesti i totalitarizmu (zasjedanje Evropskog parlamenta 01. i 02.04.2009.); 
  - ­   Konferencija zemalja članica - potpisnica Jadranske povelje, od 01.07.2009. BiH preuzima šestomjesečno predsjedavanje;
 17. Razmatranje izvještaja o međunarodnim aktivnostima komisija i parlamentarnih delegacija PSBiH:
  -   Izvještaj o učešću delegacije PSBiH u PSOSCE-a u nadgledanju izbora u Makedoniji, 22.3.2009.
  -   Izvještaj o učešću delegacije PSBiH u PSOSCE-a u nadgledanju izbora u Crnoj Gori, 29.3.2009.
  -   Izvještaj sa zimskog zasjedanja parlamentarne skupštine OSCE-a, Beč, 19. i 20. februar 2009.;
  -   Izvještaj s drugog dijela redovnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope za 2009. godinu, Strazbur, od 27. do 30. aprila 2009.;
  -   Izvještaj o posjeti delegacije Parlamentarne skupštine BiH Parlamentu Islamske Republike Iran, 4. do 7. maja 2009.;
  -   Uloga parlamenata u podsticanju konkurentnosti i privrednog rasta kroz unapređenje poslovnog okruženja u zemljama zapadnog Balkana, Beograd, 6. i 7. marta 2009. -  Deklaracija o budućoj saradnji parlamenata regiona;
  -   Izvještaj o učešću Delegacije Parlamentarne skupštine BiH na prosalvi 60. godišnjice NATO-a;
 18. Tekuća pitanja.