MENI

32. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

24.9.2009 12:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 31. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o privilegijama i imunitetima Međunarodne agencije za atomsku energiju;
 3. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola o izmjeni i dopuni Ugovora o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Turske;
 4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o amandmanima na Sporazum između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o unapređenju i zaštiti ulaganja;
 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola o sprečavanju zagađenja voda prouzrokovanog plovidbom, uz Okvirni sporazum za sliv rijeke Save;
 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Savezne Republike Njemačke o finansijskoj saradnji u 2007. godini;   
 7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine  i Komisije Evropskih zajednica o programu finansiranja učešća Bosne i Hercegovine u ERDF-ovim evropskim programima međunarodne teritorijalne saradnje “Jugoistočna Evropa” i “Mediteran” na osnovu instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA), komponenta prekogranične saradnje za 2008. godinu;
 8. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) - Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom;
 9. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj - Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom; 
 10. Tekuća pitanja:
        -    Upoznavanje s dopisom Ministarstva vanjskih poslova BiH u vezi s prethodno dostavljenom Informacijom o stanju i razvoju DKP mreže BiH;
        -    Zabilješka sa zajedničkog sastanka Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH s novoimenovanim generalnim konzulom u Minhenu, Njemačka, gosp. Veljkom Obrenovićem.