MENI

37. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

18.1.2010 14:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 36. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine (prva komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o zaštiti novih sorti bilja u Bosni i Hercegovini (prva komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 4. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini (prva komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 5. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Revidiranog dopunskog sporazuma o pružanju tehničke pomoći od strane Međunarodne organizacije za atomsku energiju (IAEA) Bosni i Hercegovini;
 6. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade savezne Republike Njemačke o finansijskoj saradnji u 2008. godini;
 7. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Šestog dodatnog protokola na Ustav Svjetskog poštanskog saveza;
 8. Razmatranje informacija Ministarstva vanjskih poslova BiH:
  -          Samit Evropske unije – Lisabonski sporazum – kraća analiza;
  -          Analiza stavova nekih država članica NATO-a o ulasku Bosne i Hercegovine u Akcioni plan za članstvo u NATO (MAP);
  -          Pismo generalnog sekretara NATO-a Andersa Fogha Rasmunssena;
  -          Ažurirani pregled ratificiranja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa BiH.
 9. Razmatranje izvještaja o međunarodnim aktivnostima komisija i parlamentarnih delegacija PSBiH:
  -          Izvještaj Delegacije PS BiH u Vijeću Evrope o učešću na sastanku Komiteta za kulturu, nauku i obrazovanje Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, Pariz, 8.12.2009.
  -          Izvještaj Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini NATO-a sa 55. godišnje konferencije Parlamentarne skupštine NATO-a, Edinburg, od 13. do 17.11.2009.
 10. Razmatranje Prijedloga izvještaja o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PSBiH za 2009. godinu;
 11. Tekuća pitanja:
  -          Informacija Upravnog odbora Radio-televizije BiH o promjenama u poslovodstvu BHRT-a.