MENI

38. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

11.2.2010 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 37. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o duhanu BiH (druga komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine (druga komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 4. Razmatranje Prijedloga zakona o zaštiti novih sorti bilja u Bosni i Hercegovini (druga komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 5. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini (druga komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 6. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radio-televizijskom sistemu BiH (prva komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 7. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radio-televizijskom servisu BiH (prva komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 8. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunikacijama (prva komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 9. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (prva komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 10. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (prva komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 11. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Ministarstva vanjskih poslova BiH i Federalnog ministarstva evropskih i međunarodnih poslova Republike Austrije o saradnji u oblasti razvoja; 
 12. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Federativne Republike Brazil o oslobađanju od viza za nosioce diplomatskih, zvaničnih ili službenih pasoša;
 13. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Ugovora o kreditu za Projekat izgradnje postrojenja za desumporizaciju gorivnih plinova za Termoelektranu Ugljevik između Japanske agencije za međunarodnu saradnju i Bosne i Hercegovine;
 14. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Ugovora o zajmu i projektu između KFW, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i grada Banje Luke - Vodosnabdijevanje i kanalizacija u gradu Banjoj Luci (komponenta 1: Vodosnabdijevanje);
 15. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Ugovora o finansiranju i projektu između KFW, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i grada Banje Luke - Gradski sistem vodosnabdijevanje i odvođenja otpadnih voda u gradu Banjoj Luci (komponenta 2: Sistemi za odvođenje otpadnih voda);  
 16. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Mađarske izvozno-uvozne banke za projekat - Tretman otpadnih voda u općini Tuzla; 
 17. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i imovinu; 
 18. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Amandmana na Ustav Međunarodne organizacije rada iz 1997. godine;
 19. Razmatranje informacija Ministarstva vanjskih poslova BiH:
  - Kalendar španskog predsjedavanja EU;
  - Nova Evropska komisija – Javna rasprava i saslušanje u Evropskom parlamentu – Catherine Ashton,potpredsjednik Evropske komisije i visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Brisel, 11.1.2010.;
  - Posjeta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića Berlinu, od 11. do 13.1.2010.;
  - Informacija o izlaganju predsjedavajuće Odbora ministara Vijeća Evrope Micheline Calmy-Rey, ministrice vanjskih poslova Švicarske, tokom prvog dana zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, od 25. do 28.1.2010.;
  - Informacija o zaključku sa sastanka Vijeća Evropske unije za vanjske poslove, Brisel, 25.01.2010, o  Operaciji ALTHEA;
 20. Razmatranje Prijedloga orijentacionog plana rada Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PSBiH za 2010. godinu;

21.  Tekuća pitanja.