MENI

39. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

17.3.2010 12:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 38. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini (druga komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu (druga komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 4. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (druga komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 5. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radio-televizijskom sistemu BiH (druga komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 6. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radio-televizijskom servisu BiH (druga komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 7. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunikacijama, (druga komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 8. Razmatranje Prijedloga zakona o zaštiti topografije integriranog kola (prva komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 9. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Protokola između Vijeća ministara BiH i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina - zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu;
 10. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Moldavije o uzajamnom ukidanju viznog režima za nosioce diplomatskih i službenih pasoša;
 11. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima;
 12. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj – Projekat Autoput Kakanj-Donja Gračanica;
 13. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Sporazuma o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara BiH i Vlade Arapske Republike Egipat;
 14. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Sporazuma o zračnom saobraćaju između Bosne i Hercegovine i Sirijske Arapske Republike;
 15. Razmatranje Izvještaja o aktivnostima na Projektu „Autoput na Koridoru Vc“ i Plana narednih aktivnosti;
 16. Razmatranje Prijedloga mjera Vijeća ministara BiH za poboljšanje uslova poslovanja u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji Bosne i Hercegovine;
 17. Razmatranje dopisa preduzeća Globtour, Međugorje, broj: 02-29-117/10, od 18.1.2010. (na osnovu zaduženja Kolegija Doma naroda PSBiH, broj: 02-50-1-17-39-6/10, od 16.2.2010.)
 18. Razmatranje dopisa Upravnog odbora Radio-televizije Bosne i Hercegovine, broj: 01.02-29-199/10, od 28.1.2010.  (na osnovu zaduženja Kolegija Doma naroda PSBiH broj: 02-50-1-17-39-7/10, od 16.2.2010.);
 19. Razmatranje Dopunjenog orijentacionog plana rada Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, za 2009. godinu;
 20. Razmatranje informacija Ministarstva vanjskih poslova BiH:
  - Zaključci sa Samita Evropske unije;
  - Informacija Ambasade BiH u Zagrebu;
  - Rezolucija Parlamenta savezne države Ilinois o Srebrenici;
  - Zabilješka o posjeti finskog ministra vanjskih poslova Bosni i Hercegovini;
  - Informacije sa sastanka ambasadorice BiH u Madridu s direktorom za vanjsku politiku za Sjevernu
  Ameriku i evropske zemlje koje nisu članice EU, održanog 3.2.2010. i zamjenikom generalnog direktora za Centralnu i Južnu Evropu, od 2.2.2010. u MVP-u Španije;
  - Izvještaj Ambasade Bosne i Hercegovine u Berlinu o obavljenom telefonskom razgovoru između njemačke kancelarke Angele Merkel i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića;
  - Odluka Vijeća Evropske unije za vanjske poslove o produženju mandata specijalnih predstavnika EU;
 21. Razmatranje izvještaja o međunarodnim aktivnostima komisija i parlamentarnih delegacija PSBiH:
  - Izvještaj s prvog dijela redovnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, Strazbur, od 25. do 29. januara 2010.;
  - Izvještaj s 12. interparlamentarnog sastanka Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH s delegacijom Evropskog parlamenta za odnose s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom;
 22. Tekuća pitanja:
  - Informacija o saslušanju Štefana Fülea, imenovanog komesara za proširenje EU u Evropskom parlamentu;
  - Zabilješka sa zajedničkog sastanka Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PSBiH i Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma PSBiH s novoimenovanim šefovima diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH, 24.2.2010.