MENI

79. сједницa Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

16.6.2010. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 78. сједнице Представничког дома;
 2. Посланичка питања:
  а) Коментари на добијене одговоре,
  б) Нова посланичка питања;
 3. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о граничној контроли по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника, закон број: 01,02-02-6-40/10 од 04.06. 2010. године;
 4. Предлог закона о ауторским и сродним правима, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-2-5/10 од 18. 01. 2010. године (друго читање) - одгођено изјашњавање на 78. сједници Дома;
 5. Предлог закона о колективном остваривању ауторских и сродних права, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-2-4/10 од 18. 01. 2010. године (друго читање) - одгођено изјашњавање на 78. сједници Дома;
 6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити тајних података, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-8-19/10 од 04. 02. 2010. године, с Извјештајем Заједничке комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједоносне агенције БиХ;
 7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о полагању правосудног испита у Босни и Херцеговини, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-5-28/10 од 14. 04. 2010. године (друго читање);
 8. Предлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине, предлагачи: посланици Клуба СДП-а, закон број: 01-02-5-31/10 од 21. 04. 2010. године (друго читање);
 9. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу закона о промоцији малих и средњих предузећа и предузетништва у Босни и Херцеговини – предлагач: Савјет министара, закон број: 01,02-02-4-12/10 од 28. 01. 2010. године (закон у другом читању);
 10. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за пстизање сагласности о Предлогу ревидиране стратегије Босне и Херцеговине за спровођење Анекса VII Дејтонског мировног споразума (Стратегија у другом читању);
 11. Предлог закона о допунама Закона о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине, предлагачи: посланици Клуба СДА, закон број: 01-02-8-36/10 од 21. 05. 2010. године (прво читање);
 12. Предлог закона о измјени и допуни Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине – предлагач: посланик Мартин Рагуж, закон број: 01-02-9-35-1/10 од 14. 05. 2010. године (прво читање);
 13. Предлог закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године – предлагач: Привремена комисија, закон број: 01-02-9-37/10 од 24. 05. 2010. године (прво читање);
 14. Предлог закона о измјенама Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине – предлагач: посланик Лазар Продановић, закон број: 01-02-9-34/10 од 13. 05. 2010. године, с Мишљењем Уставноправне комисије;
 15. Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције Босне и Херцеговине за 2009. годину, материјал број: 01,02-50-3-514/10 од 01. 04. 2010. године - одгођена расправа на 78. сједници;
 16. Извјештај о спровођењу закона у надлежности Централне изборне комисије БиХ за 2009. годину – материјал број: 01,02-50-3-578/10 од 19. 04. 2010. године;
 17. Информација о стању безбједности у Босни и Херцеговини у 2009. години – материјал број: 01,02-04-635/10 од 30. 04. 2010. године;
 18. Информација о утврђивању одговорности унутар Канцеларије за разматрање жалби БиХ због неспровођења одредаба позитивних прописа у вези с редовном процедуром ротације на челној позицији Канцеларије са предлогом Савјета министара БиХ да се др Амир Пилав разријеши дужности члана Канцеларије за разматрање жалби БиХ, материјал број: 01,02-50-3-631/10 од 29. 04. 2010. године;
 19. Изјашњавање о Иницијативи посланика Момчила Новаковића за уврштавање у дневни ред сједнице Дома тачке: „Одговорност чланова Предсједништва Босне и Херцеговине за вођење спољне политике БиХ у свјетлу посљедњих изјава појединих чланова“;
 20. Предлог Комисије за спољне послове у вези реализације Иницијативе посланика Момчила Новаковића, усвојене на 77. сједници Дома која гласи: „Утврђивање смјерница за дјеловање привремених делегација које, у име Босне и Херецговине, учествују у међународним скуповима“;
 21. Предлог за именовање чланова из Представничког дома у Интерресорну радну групу која би радила на измјени (акт Министарства правде БиХ):
  a)       Закона о министарствима и другим органина управе БиХ
  b)       Закона о Савјету министара БиХ
  c)       Закона о државној служби у институцијама БиХ
  d)       Закона о ревизији интитуција БиХ
  e)       Закона о  управи
  f)        Закона о јавним набавкама БиХ
 22. Давање сагласности за отказивање:
  a)       Европске конвенције о заштити археолошке баштине усвојене у Лондону, 6. маја 1969. године;
 23. Давање сагласности за ратификацију:
  a)       Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Француске о сарадњи у области унутрашње безбједности,
  b)      Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој – Пројекат гасификације Средњобосанског кантона,
  c)       Протокола о води и здрављу уз Конвенцију о заштити и кориштењу прекограничних водотока и међународних језера из 1992. године,
  d)       Уговора између Босне и Херцеговине и Свете Столице о душобрижништву католичких вјерника, припадника Оружаних снага Босне и Херцеговине. (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.