MENI

27. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

20.6.2002

Dnevni red:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 25. i 26. sjednici Predstavničkog doma,
 2. Poslanička pitanja i odgovori,
 3. Izvještaj Zajedničke komisije o postizanju sporazuma o jedinstvenom tekstu Zakona o zaštiti potrošača,
 4. Izvještaj Zajedničke komisije o postizanju sporazuma o jedinstvenom tekstu Zakona o upravnim sporovima,
 5. Izvještaj Zajedničke komisije o postizanju sporazuma o jedinstvenom tekstu Zakona o upravnom postupku,
 6. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zahtjevu Predsjedništva BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine po hitnom postupku (član 104. Poslovnika),
 7. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju Komisije za ljudska prava, imigracije, izbjeglice i azil o posjetama jednom broju opština u Bosni i Hercegovini,
 8. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Mirka Banjca predloženog u postupku razmatranja Prijedloga zakona o namjeni i korištenju dijela imovine koju je Bosna i Hercegovina dobila po Sporazumu o pitanjima sukcesije,
 9. Prijedlog zakona o koncesijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje),
 10. Prijedlog zakona o upravi (drugo čitanje),
 11. Prijedlog zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina (drugo čitanje),
 12. Prijedlog zakona o praznicima Bosne i Hercegovine (drugo čitanje) – predlagač Dom naroda,
 13. Prijedlog zakona o Agenciji za informacije i zaštitu institucija Bosne i Hercegovine (prvo čitanje),
 14. Prijedlog zakona o osiguranju depozita Bosne i Hercegovine (prvo čitanje),
 15. Zahtjev za razmatranje Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine po hitnom postupku (član 105. Poslovnika) – predlagači poslanici Željko Mirjanić i Željko Bilbija,
 16. Zahtjev Vijeća ministara za razmatranje Prijedloga zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku (po članu 104. Poslovnika),
 17. Godišnji Izvještaj Centralne banke BiH za 2001. godinu i Finansijski izvještaj Centralne banke Bosne i Hercegovine sa 31. decembrom 2001. godine,
 18. Informacija o realizaciji aneksa VII Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini,
 19. Informacija o stanju u oblasti imigracije i azila na teritoriji Bosne i Hercegovine,
 20. Izbor članova i zamjenika članova Delegacije Parlamentarne skupštine u Vijeću Evrope,
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)      Sporazuma o unapređenju i zaštiti investicija između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije,
  b)      Sporazuma o amandmanu na Ugovor o zamjeni datiran 2. novembra 2000. godine između Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj i BiH,
  c)      Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o međunarodnom drumskom prijevozu putnika i robe,
  d)     Ugovora između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke o podsticanju i međusobnoj zaštiti investicija,
  e)      Protokola o osnivanju i funkcionisanju kulturnih centara između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske,
  f)       Kreditnog sporazuma između BiH i OPEK (Projekat razvoja stočarstva i ruralnog finansiranja),
 22. Prijedlog zaključaka za formiranje privremene komisije za pripremu izmjena Poslovnika Predstavičkog doma.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.