MENI

24. sjednica Nezavisnog odbora

14.9.2016 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Informacija o posjeti članova Nezavisnog odbora Graničnoj policiji BiH;
  3. Razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji Granične policije BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu BiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za 2015. godinu, materijal Ureda za reviziju institucija BiH;
  4. Tekuća pitanja