MENI

39. sjednica Nezavisnog odbora

13.12.2017 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 38. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Izvještaja sa sastanka članova Nezavisnog odbora sa ministrom sigurnosti BiH;
  3. Razmatranje informacija dostavljenih od Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, Granične policije BiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH u vezi sa zaključcima Nezavisnog odbora sa 37. sjednice;
  4. Razmatranje Informacije Državne agencije za istrage i zašitu BiH, broj: I-16-11-04-1-537-9/16 od 27.11.2017.godine;
  5. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za provođenje procedure odabira kandidata na pozicije direktora i zamjenika direktora policijskih tijela Bosne i Hercegovine i utvrđivanje teksta Javnog konkursa;
  6. Razmatranje prijedloga Plana rada Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2018. godinu;
  7. Razmatranje Nacrta Zakona o policijskim službenicima BiH u kontekstu zaključaka Nezavisnog odbora sa 32. sjednice;
  8. Tekuća pitanja