MENI

39. сједницa Независног одбора

13.12.2017. 17:00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 38. сједнице Независног одбора;
  2. Разматрање Извјештаја са састанка чланова Независног одбора са министром безбједности БиХ;
  3. Разматрање информација достављених од Државне агенције за истраге и заштиту БиХ, Граничне полиције БиХ и Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ у вези са закључцима Независног одбора са 37. сједнице;
  4. Разматрање Информације Државне агенције за истраге и зашиту БиХ, број: I-16-11-04-1-537-9/16 од 27.11.2017.године;
  5. Доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за спровођење процедуре одабира кандидата на позиције директора и замјеника директора полицијских тијела Босне и Херцеговине и утврђивање текста Јавног конкурса;
  6. Разматрање приједлога Плана рада Независног одбора Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине за 2018. годину;
  7. Разматрање Нацрта Закона о полицијским службеницима БиХ у контексту закључака Независног одбора са 32. сједнице;
  8. Текућа питања