MENI

40. sjednica Nezavisnog odbora

15.1.2018 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 39. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Usvajanje Zapisnika sa 2. hitne sjednice Nezavisnog odbora;
  3. Razmatranje informacija dostavljenih od Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, Granične policije BiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH u vezi sa zaključcima Nezavisnog odbora sa 37. sjednice;
  4. Dogovor o održavanju sastanaka članova Nezavisnog odbora sa rukovodstvom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu BiH i Granične policije BiH;
  5. Razmatranje Prijedloga Izvještaja o radu Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2017. godinu;
  6. Razmatranje Nacrta Zakona o policijskim službenicima BiH u kontekstu zaključaka Nezavisnog odbora sa 32. sjednice;
  7. Tekuća pitanja