MENI

40. сједницa Независног одбора

15.1.2018. 17:00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 39. сједнице Независног одбора;
  2. Усвајање Записника са 2. хитне сједнице Независног одбора
  3. Разматрање информација достављених од Државне агенције за истраге и заштиту БиХ, Граничне полиције БиХ и Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ у вези са закључцима Независног одбора са 37. сједнице;
  4. Договор о одржавању састанака чланова Независног одбора са руководством Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ, Државне агенције за истраге и заштиту БиХ и Граничне полиције БиХ;
  5. Разматрање Приједлога Извјештаја о раду Независног одбора Парламентарне скупштине БиХ као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине за 2017. годину;
  6. Разматрање Нацрта Закона о полицијским службеницима БиХ у контексту закључака Независног одбора са 32. сједнице;
  7. Текућа питања