MENI

40. sjednica Neovisnog odbora

15.1.2018. 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 39. sjednice Neovisnog odbora;
  2. Usvajanje Zapisnika sa 2. hitne sjednice Neovisnog odbora;
  3. Razmatranje informacija dostavljenih od Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, Granične policije BiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH u vezi sa zaključcima Neovisnog odbora sa 37. sjednice;
  4. Dogovor o održavanju sastanaka članova Neovisnog odbora sa rukovoditeljima Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu BiH i Granične policije BiH;
  5. Razmatranje Prijedloga Izvješća o radu Neovisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH kao neovisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2017. godinu;
  6. Razmatranje Nacrta Zakona o policijskim službenicima BiH u kontekstu zaključaka Neovisnog odbora sa 32. sjednice;
  7. Tekuća pitanja