MENI

41. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

6.12.2005. 11:30

Дневни ред:

  1. Разматрање Предлога закона о Управи за индиректно опорезивање (предлагач: Савјет министара БиХ);
  2. Разматрање Предлога закона о измјени Закона о јавним набавкама БиХ (предлагач: Савјет министара БиХ);
  3. Разматрање извјештаја о ревизији финансијског пословања институција БиХ;
  4. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.