MENI

50. sjednica Komisije za financije i proračun Zastupničkog doma

17.5.2006. 11:00

Dnevni red:

 1. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost  (predlagatelji: zastupnici Beriz Belkić, Senija Kapetanović, Azra Hadžiahmetović, Adem Huskić, Mehmed Suljkanović i Nijaz Duraković);
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (predlagatelj: zastupnik Nikola Špirić);
 3. Izvješće o prvim učinima uvođenja PDV-a (podnositelj: Vijeće ministara BiH);
 4. Godišnje izvješće Centralne banke BiH za 2005. godinu (podnositelj: Centralna banka BiH);
 5. Izvješće o financijskom poslovanju po godišnjem obračunu za razdoblje od 1.1. do 31.12.2005. godine  JPNIO „Službeni list BiH“ (podnositelj: JPNIO „Službeni list BiH“);
 6. Izvješće o poslovanju Ureda za reviziju financijskog poslovanja institucija BiH za 2005. godinu (podnositelj: Ured za reviziju financijskog poslovanja institucija BiH);
 7. Razno:
  a)      Obavijesti o realizaciji zaključaka i preporuka Komisije za financije i proračun i Zastupničkog doma PSBiH u svezi s revizijom FIPA-e, Agencije za rad i zapošljavanje BiH  i Komisije za otvaranje i prihvaćanje ponuda za korisnike proračuna institucija;
  b)      Informacija Uprave za neizravno oporezivanje BiH o problemima u svezi s nadležnošću za postupanje po presudama sudova u upravnim sporovima

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnom obliku i jeziku.