MENI

50. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

17.5.2006. 11:00

Дневни ред:

 1. Разматрање Предлога закона о измјени и допуни Закона о порезу на додату вриједност  (предлагачи: посланици Б. Белкић, С.Капетановић, А.Хаџиахметовић, А.Хускић,            М.Суљкановић и Н.Дураковић);
 2. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност (предлагач: посланик Никола Шпирић);
 3. Извјештај о првим ефектима увођења ПДВ-а (подносилац: Савјет министара БиХ);
 4. Годишњи извјештај Централне банке БиХ за 2005. годину (подносилац: Централна банка БиХ);
 5. Извјештај о финансијском пословању по годишњем обрачуну за период од 01.01. до 31.12.2005. године ЈПНИО „Службени лист БиХ“ (подносилац: ЈПНИО „Службени лист БиХ“);
 6. Извјештај о пословању Канцеларије за ревизију финансијског пословања институција БиХ за 2005. годину (подносилац: Канцеларија за ревизију финансијског пословања институција БиХ);
 7. Разно:
  a)      Обавјештења о реализацији закључака и препорука Комисије за финансије и буџет и Представничког дома ПСБиХ у вези са ревизијом ФИПА-е, Агенције за рад и запошљавање БиХ и Комисије за отварање и прихватање понуда за кориснике буџета институција;
  б)      Информација Управе за индиректно опорезивање БиХ о проблемима у вези са надлежношћу за поступање по пресудама судова у управним споровима.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.