MENI

Nastavak 4. zajedničke sjednice Administrativne komisije Predstavničkog doma i Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

13.11.2003 12:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Razmatranje inicijative Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za usaglašavanje Pravilnika o platama i nadoknadama državnih službenika i namještenika Parlamentarne skupštine BiH u dijelu isplate naknada za odvojeni život od porodice;
  2. Razno:
    a)    Molba Samira Ćorovića za naknadu uvećanih troškova korištenja mobilnog telefona za septembar 2003. godine.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.