MENI

Наставак 4. заједничке сједнице Административне комисије Представничког дома и Комисије за финансијске и административне послове Дома народа

13.11.2003. 12:00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Разматрање иницијативе Колегија Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ за усаглашавање Правилника о платама и надокнадама државних службеника и намјештеника Парламентарне скупштине БиХ у дијелу исплате накнада за одвојени живот од породице;
  2. Разно:
    а)    Молба Самира Ћоровића за накнаду увећаних трошкова кориштења мобилног телефона за септембар 2003. године.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.