MENI

13. zajednička sjednica Administrativne komisije Zastupničkog doma i Komisije za financijske i administrativne poslove Doma naroda

24.10.2005. 13:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 12. zajedničke sjednice;
  2. Razmatranje zahtjeva zaposlenih za isplatu naknade u slučaju teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice;
  3. Predlog izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi u institucijama BiH;
  4. Predlog izmjena i dopuna Pravilnika o načinu i uslovima korišćenja internih i eksternih usluga-reprezentacije, PTT usluga, službenog vozila, službene odjeće, štampe i stručne literature u Parlamentarnoj skupštini BiH;
  5. Razmatranje Zahtjeva za davanje mišljenja u vezi sa isplatom naknade predstavnicima Parlamentarne skupštine BiH za rad u Radnoj grupi za pripremu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;
  6. Razno.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnom obliku i jeziku.