MENI

13. заједничка сједница Административне комисије Представничког дома и Комисије за финансијске и административне послове Дома народа

24.10.2005. 13.00 Oстало

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 12. заједничке сједнице;
  2. Разматрање захтјева запослених за исплату накнаде у случају теже болести запосленог или члана његове уже породице;
  3. Предлог измјена и допуна Закона о државној служби у институцијама БиХ;
  4. Предлог измјена и допуна Правилника о начину и условима коришћења интерних и екстерних услуга-репрезентације, ПТТ услуга, службеног возила, службене одјеће, штампе и стручне литературе у Парламентарној скупштини БиХ;
  5. Разматрање Захтјева за давање мишљења у вези са исплатом накнаде представницима Парламентарне скупштине БиХ за рад у Радној групи за припрему Предлога закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине;
  6. Разно.

 Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.