MENI

06. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

28.3.2007 11:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Verificiranje Zapisnika sa 5. sjednice održane 21.3.2007. godine;
  2. Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2006. godinu;
  3. Prijedlog zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju u BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
  4. Prijedlog zakona o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
  5. Prijedlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti u BiH, predlagač Vijeće ministara BiH, po zaključku Predstavničkog doma sa 5. sjednice od 15.3.2007.;
  6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama BiH, predlagač Momčilo Novaković, po zaključku Predstavničkog doma sa 5. sjednice od 15.3.2007.;
  7. Ostala pitanja.