MENI

12. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

27.4.2007 9:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice održane 17.04.2007. godine;
  2. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o industrijskom vlasništvu u BiH, predlagači Selim Bešlagić i Mirjana Malić, ;
  3. Prijedlog zakona o visokom obrazovanju u BiH, predlagač Vijeće ministara BiH, po zaključku Doma sa 5. sjednice od 15.3.2007., odgođeno sa 9.sjednice 17.04.07.;
  4. Prijedlog zakona o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH, predlagač Vijeće ministara BiH; odgođeno sa 9.sjednice 17.04.07.;
  5. Zaključak Predstavničkog doma o pokretanju procesa izrade Zakona o Ustavnom sudu BiH;
  6. Ostala pitanja.