MENI

19. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

24.7.2007 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Verifikovanje Zapisnika sa 18. sjednice, održane dana, 16.06.2007. godine;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine,Zakon broj 01,02-02-9-35-4/06 08.09.2006),(Novi izvještaj Komisije prema odluci Doma, primjena starog Poslovnika);
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku pred  Sudom BiH, predlagač Vijeće ministara BiH, (Postupak u nadležnoj komisiji, član  110.Poslovnika) ;
  4. Prijedlog okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini,predlagač Vijeće ministara BiH(Postupak u nadležnoj komisiji, član  110.Poslovnika).
  5. Ostala pitanja.