MENI

19. сједницa Уставноправне комисије Представничког дома

24.7.2007. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Verificiranje Zapisnika sa 18. sjednice, održane dana 26.06.2007.godine ;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, (Zakon broj 01,02-02-9-35-4/06 08.09.2006.), (Novo izvješće Povjerenstva, sukladno odluci Doma, primjena starog Poslovnika);
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH, (Postupak u mjerodavnom povjerenstvu, članak 110. Poslovnika);
  4. Prijedlog Okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini, predlagatelj Vijeće ministara BiH; (Postupak u mjerodavnom povjerenstvu, članak 110. Poslovnika) .
  5. Ostala pitanja.