MENI

20. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

30.8.2007 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verifikovanje zapisnika sa 19. sjednice, održane dana, 24.07.2007. godine;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH, (Usaglašenost sa Ustavom BiH,  pravnim  sistemom i principi zakona, članovi 103. i 104. Poslovnika  Doma);
 3. Prijedlog zakona o imunitetu Bosne i Hercegovine ,predlagač poslanik Niko Lozančić  (Usaglašenost sa Ustavom BiH, pravnim  sistemom i principi zakona, članovi 103. i 104. Poslovnika Doma );
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka,predlagač poslanik Niko Lozančić, (Usaglašenost sa Ustavom BiH i  pravnim  sistemom, član 103. Poslovnika Doma );
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Obavještajno sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine, predlagač poslanik Niko Lozančić, (Usaglašenost sa Ustavom BiH i  pravnim  sistemom, član 103. Poslovnika Doma );
 6. Prijedlog zakona o elektronskom pravnom i poslovnom prometu,predlagač Vijeće ministara BiH, (Usaglašenost sa Ustavom BiH i  pravnim  sistemom, član 103. Poslovnika Doma );
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama,predlagač Komisija za vanjsku trgovinu i carine, (Usaglašenost sa Ustavom BiH i  pravnim  sistemom, član 103. Poslovnika Doma);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi,predlagač Komisija za vanjsku trgovinu i carine, (Usaglašenost sa Ustavom BiH i  pravnim  sistemom, član 103. Poslovnika Doma );
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj politici,predlagač Komisija za vanjsku trgovinu i carine, (Usaglašenost sa Ustavom BiH i  pravnim  sistemom, član 103. Poslovnika Doma );
 10. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o upravnom postupku, predlagač Vijeće ministara BiH, (Postupak u nadležnoj komisiji, član  110. Poslovnika);
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH, predlagač Vijeće ministara BiH,(Postupak u nadležnoj komisiji, član 110.Poslovnika Doma);
 12. Prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u građanskim stvarima, predlagač Vijeće ministara BiH, (Postupak u nadležnoj komisiji,član  110.Poslovnika);
 13. Prijedlog Zakona o sportu, predlagač Vijeće ministara BIH (određivanje datuma javne rasprave, član 114. Poslovnika Doma );
 14. Ostala pitanja.